Vraag & antwoord

Hoe formuleert u een doel 'SMART'?

Opleiding en ontwikkeling | 08-10-2012

Om plannen te laten slagen moeten deze duidelijke doelstellingen hebben. De meest gebruikte manier om doelen te formuleren is de SMART-methode. Wat houdt dit precies...