Hoe formuleert u een doel 'SMART'?

8 oktober 2012

Om plannen te laten slagen moeten deze duidelijke doelstellingen hebben. De meest gebruikte manier om doelen te formuleren is de SMART-methode. Wat houdt dit precies in?

Een formulering volgens het SMART-principe voldoet aan de volgende criteria:

  • Specifiek

Het doel moet een waarneembare actie of waarneembaar gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven is verbonden.

  • Meetbaar

Het moet mogelijk zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is.

  • Acceptabel

Ook wel uitgelegd als ‘activerend’ of ‘actiegericht’. De doelstelling moet uitnodigen tot actie en energie losmaken. Hiervoor moeten alle betrokken de doelstelling onderschrijven en moet deze positief zijn geformuleerd. Let erop dat de doelstelling een bepaald resultaat voorschrijft, niet een inspanning.

  • Realistisch

Ligt er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Beschikt de werknemer over voldoende capaciteiten, middelen en bevoegdheden?

  • Tijdgebonden

Het plan moet een duidelijke start- en einddatum bevatten. Dit geldt met name voor kortetermijndoelen. Bij langetermijndoelen is een einddatum niet altijd mogelijk. U kunt dan wel één of meer evaluatiemomenten afspreken.

Door een doel volgens deze criteria op te stellen, voorkomt u dat een doel te vaag en vrijblijvend is en kunnen werknemers er ook echt mee aan de slag.