Vraag & antwoord

Welke vormen van medezeggenschap zijn er?

Samenstelling van de OR | 19-04-2024

Onze organisatie is de laatste tijd flink gegroeid. Welke vorm van medezeggenschap kunnen wij dan het beste kiezen? Er bestaan verschillende vormen van medezeggenschap...

Is het verstandig om een centrale ondernemingsraad op te richten?

Overkoepelende OR | 11-03-2024

In onze organisatie zijn sinds kort twee ondernemingsraden actief. Is het verstandig om een centrale ondernemingsraad op te richten? Er is vaak sprake van twee of meer...

Hoe komen we tot eensgezindheid over instelling van gemeenschappelijke OR?

Werkwijze OR | 18-10-2023

De werkgever wil de bestaande OR van onze vestiging omzetten in een gemeenschappelijke OR voor alle vijf de vestigingen. De meerderheid van de OR is daar voor...

Kunnen we een centrale OR (COR) instellen naast een GOR?

Overkoepelende OR | 09-07-2021

We hebben binnen ons concern twee ondernemingsraden en een gemeenschappelijke OR. Graag willen we nu ook een centrale OR instellen. Kan dat?   Dat is een...

Kan onze OR zich terugtrekken uit de COR en zelf alle bevoegdheden van de WOR uitoefenen?

Overkoepelende OR | 26-07-2019

Onze OR is één van de ondernemingsraden bij een concern. Voor het concern is een centrale ondernemingsraad (COR) ingesteld. Onze OR vindt dat de COR onze...

Kan een COR-lid na einde OR-lidmaatschap COR-lid blijven?

Overkoepelende OR | 22-07-2019

Onze COR is samengesteld door en uit vier raden. Een COR-lid heeft zijn OR-lidmaatschap beëindigd maar wil COR-lid blijven. Kan dat? Artikel 34 WOR gaat over de...