Vraag & antwoord

Waar moet OR op letten bij nieuwe bhv-regeling?

OR en arbeidsomstandigheden | 05-05-2023

Onze OR heeft een instemmingsverzoek gekregen voor een nieuwe bhv-regeling. Waar moeten wij bij de beoordeling op letten? Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo...

Kan de OR een klacht indienen bij Arbeidsinspectie?

OR en arbeidsomstandigheden | 30-03-2023

De OR staat op het punt om de Arbeidsinspectie in te schakelen voor een bepaalde kwestie. De Arbeidsinspectie zou in dat geval verplicht zijn om een onderzoek in...

Kan een OR-lid ook vertrouwenspersoon zijn?

OR en arbeidsomstandigheden | 30-03-2023

Wij hebben een vacature openstaan voor een vertrouwenspersoon. Een OR-lid is geïnteresseerd, maar mag een OR-lid deze taak op zich nemen? Het is begrijpelijk dat...

Hoe ver mag een werkgever gaan bij het aanbevelen van de griepprik?

OR en arbeidsomstandigheden | 24-01-2023

We hebben binnen onze organsatie een ongekend hoog ziekteverzuim, met name vanwege verkoudheid en griep. Dat levert grote organisatorische problemen op, ook we met kwetsbare...

Mag de bestuurder gezondheidsvragen stellen aan werknemers?

OR en arbeidsomstandigheden | 14-11-2022

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen voor gesprekken met de werknemers over duurzame inzetbaarheid. Een gedeelte van de vragen die de bestuurder hiervoor heeft...

Welke rol speelt de ondernemingsraad bij gevaarlijke stoffen?

OR en arbeidsomstandigheden | 13-08-2021

In onze organisatie wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. De bestuurder houdt zich niet aan de veiligheidsvoorschriften, met alle veiligheidsrisico’s van dien....

Heeft de PVT instemmingsrecht bij een nieuw contract met de arbodienst?

OR en arbeidsomstandigheden | 26-07-2019

Het contract met de arbodienst moet worden verlengd en aangepast aan de eisen van de Arbowet. Heeft de PVT hierbij instemmingsrecht? Artikel 35c WOR gaat over de bevoegdheden...

Kan de OR een nieuwe RI&E eisen?

OR en arbeidsomstandigheden | 22-07-2019

De directie heeft de opstelling van de machines drastisch gewijzigd. Alles staat nu veel dichter op elkaar. Kan onze OR een nieuwe RI&E eisen? De opstelling van machines...