CBS wijst op Standard Business Reporting

7 september 2016 | Door redactie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil ervoor zorgen dat ondernemingen de gevraagde informatie voortaan inleveren via Standard Business Reporting (SBR). Dit blijkt uit de gepubliceerde ‘Herijkte roadmap SBR op weg naar 2020’. De ondernemingen die van de nieuwe werkwijze gebruik kunnen maken, ontvangen hierover een brief van het CBS.

Op dit moment is het mogelijk om via SBR bij het CBS informatie aan te leveren voor de omzetstatistieken en de investeringsstatistieken. Het CBS zal de komende jaren gebruiken om ondernemingen steeds meer informatie via SBR aan te laten leveren. Het Referentie Grootboek Schema (RGS) speelt hierbij een belangrijke rol.

Hercoderen is niet nodig

Met het RGS kan uw onderneming de grootboekrekeningen naadloos laten aansluiten op de Nederlandse Taxonomie. Dit zijn definities die gehanteerd worden door de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en het CBS. Uw onderneming heeft deze definities nodig om de gevraagde informatie goed naar het CBS over te brengen. Het toepassen van het RGS bespaart tijd, want als uw onderneming via dit systeem informatie aanlevert, is het niet nodig om de boekhouding te hercoderen. 

In het nieuwsartikel Update het grootboek met SBR referentiecodes vindt u de referentiecodes die nodig zijn om het grootboek aan de SBR-standaarden aan te passen.