Boekhouden

De boekhouding of financiële administratie geeft inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf en biedt u de mogelijkheid uw zaken te verantwoorden en uw onderneming zo goed mogelijk te laten functioneren. U bent ook wettelijk verplicht om een boekhouding te voeren waarin bezittingen, schulden, vorderingen, verplichtingen en verrichtingen op tijd, transparant en eerlijk zijn vastgelegd. De financiële gegevens legt u vast in de balans en het grootboek. De balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment. Het grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen. Van elke grootboekrekening afzonderlijk houdt u een overzicht bij van de wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen. Zowel de wet als de fiscus eist minimaal één keer per jaar een overzicht waaruit duidelijk wordt wat er in financieel opzicht is gebeurd. 

Uitgelicht

Per 1 januari 2019 treedt IFRS 16 in werking

Organisaties die rapporteren volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS), moeten leasecontracten per 1 januari 2019...

Nieuws
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 26-09-2018

Cash flow ratio berekenen

De cashflow ratio of kasstroombenadering is een variant van de interest coverage ratio. Als er uit de berekening een hoge cash flow...

Rekentool
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 06-08-2019

Pay out ratio berekenen

De pay out ratio geeft aan welk gedeelte van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders (dividend). Deze rekentool helpt u hierbij.

Rekentool
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 13-08-2019

Boekhoudsoftware in kaart gebracht

De 'Gids boekhoudsoftware 2019' is verschenen. Deze publicatie bevat nagenoeg het complete aanbod van standaard boekhoudsoftware en...

Nieuws
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 13-05-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Wat staat er op de balans van uw onderneming?

Boekhouden 5 minuten | 09-02-2021

Boekhouden is al zo oud als de weg naar Rome... Bijna net zo oud, maar het ontstond wel in Italië. Het Italië van de 15e eeuw bestond uit al...

Benchmark Kantoorcijfers 2020

Jaarverslag en jaarrekening 4 minuten | 13-01-2021

Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren investeren in toenemende mate in ICT. Digitalisering speelt een steeds grotere rol i...

Prognoses maken met Excelmodellen

Data-analyse 8 minuten | 12-03-2020

Wilt u een kijkje nemen in de glazen bol, dan kunt u daarvoor Excel gebruiken en bijvoorbeeld een ‘wat als-analyse’ maken. Met deze prognose...

Infographics

De hoofdindeling van grootboeknummers

Boekhouden Publicatiedatum 14-06-2021

Grootboekrekeningen zijn nodig om een balans en de winst-en-verliesrekening op te stellen. Als ‘routekaart’ geldt het rekeningschema waarbij een bepaalde...

Het ondernemersjaar verantwoord

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 17-12-2019

Het jaarverslag is een samenvattende term voor een compleet overzicht van een bestuursverslag, de jaarrekening aangevuld met toelichtingen van managers en meestal een...

Jaarrekeningregimes

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 12-08-2019

De jaarrekening over een vorig boekjaar moet uiterlijk 31 mei van het lopend jaar worden opgemaakt (binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar). Welke zaken moet u vermelden...

Het decimale rekeningstelsel

Boekhouden Publicatiedatum 12-08-2019

De groepen van gelijksoortige posten op de balans en de winst-en-verliesrekening zijn de basis voor een logische ordening van de grootboekrekeningen in een rekeningstelsel....

E-learning

Financiële administratie
Videocollege
20 minuten
26-02-2020
Werken met de kolommenbalans
Videocollege
14 minuten
26-02-2020

Vraag en antwoord

Hoe boeken we self billing creditnota’s goed in?
Meestal zullen ondernemers zelf facturen opmaken en uitreiken voor de leveringen en diensten die zij verrichten. In bepaalde branches is het echter gebruikelijk dat de afnemer de factuur (ook wel ‘afrekening’ genoemd) opmaakt en uitreikt aan de leverancier. Dit heet ook wel... Lees het hele antwoord