Boekhouden

De boekhouding of financiële administratie geeft inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf en biedt u de mogelijkheid uw zaken te verantwoorden en uw onderneming zo goed mogelijk te laten functioneren. U bent ook wettelijk verplicht om een boekhouding te voeren waarin bezittingen, schulden, vorderingen, verplichtingen en verrichtingen op tijd, transparant en eerlijk zijn vastgelegd. De financiële gegevens legt u vast in de balans en het grootboek. De balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment. Het grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen. Van elke grootboekrekening afzonderlijk houdt u een overzicht bij van de wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen. Zowel de wet als de fiscus eist minimaal één keer per jaar een overzicht waaruit duidelijk wordt wat er in financieel opzicht is gebeurd. 

 

Financiële administratie
Videocollege
20 minuten
26-02-2020
Werken met de kolommenbalans
Videocollege
14 minuten
26-02-2020

Als parttime-ondernemer recht op zelfstandigenaftrek?

Zelfstandigenaftrek | Publicatiedatum 10-03-2022

Heb ik als parttime-ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) eigenlijk wel recht op de zelfstandigenaftrek? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Hoe werkt de BTW over een omzetbonus?

Aangifte BTW | Publicatiedatum 09-11-2021

Ik wil één van mijn trouwe afnemers een omzetbonus verstrekken. Kunt u mij aangeven hoe het zit met de BTW over deze omzetbonus?

Hoe boeken we self billing creditnota’s goed in?

Boekhouden | Publicatiedatum 25-05-2021

Onze afdeling krijgt van diverse ondernemingen self billing creditnota’s. Hoe boeken we deze goed in?

Elektronische facturen via Peppol

Facturen 4 minuten | 24-03-2022

Ondernemers die leveren aan overheden of grote ondernemingen krijgen steeds vaker het verzoek hun facturen elektronisch te sturen. Ook sommi...

Het effect van de omzetverwachting voorspeld met Excel

Data-analyse 7 minuten | 23-03-2022

Zakelijk gezien is rekenbladprogramma Excel eigenlijk nog steeds onmisbaar. Door de vele mogelijkheden bewijst het zijn nuttige diensten op...

Het automatisch verwerken van facturen

Facturen 4 minuten | 25-01-2022

Het verwerken van facturen in de financiële administratie kan op verschillende manieren. Idealiter komt een factuur geheel automatisch vanui...

De hoofdindeling van grootboeknummers

Boekhouden Publicatiedatum 14-06-2021

Grootboekrekeningen zijn nodig om een balans en de winst-en-verliesrekening op te stellen. Als ‘routekaart’ geldt het rekeningschema waarbij een bepaalde...

Het ondernemersjaar verantwoord

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 17-12-2019

Het jaarverslag is een samenvattende term voor een compleet overzicht van een bestuursverslag, de jaarrekening aangevuld met toelichtingen van managers en meestal een...

Jaarrekeningregimes

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 12-08-2019

De jaarrekening over een vorig boekjaar moet uiterlijk 31 mei van het lopend jaar worden opgemaakt (binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar). Welke zaken moet u vermelden...

Het decimale rekeningstelsel

Boekhouden Publicatiedatum 12-08-2019

De groepen van gelijksoortige posten op de balans en de winst-en-verliesrekening zijn de basis voor een logische ordening van de grootboekrekeningen in een rekeningstelsel....

Heeft u een vraag over Boekhouden?

MKB Kredietcoach
MKB Kredietcoach
Diverse adviseurs
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Boekhouden?

MKB Kredietcoach
MKB Kredietcoach
Diverse adviseurs
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie