Boekhouden

De boekhouding of financiële administratie geeft inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf en biedt u de mogelijkheid uw zaken te verantwoorden en uw onderneming zo goed mogelijk te laten functioneren. U bent ook wettelijk verplicht om een boekhouding te voeren waarin bezittingen, schulden, vorderingen, verplichtingen en verrichtingen op tijd, transparant en eerlijk zijn vastgelegd. De financiële gegevens legt u vast in de balans en het grootboek. De balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment. Het grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen. Van elke grootboekrekening afzonderlijk houdt u een overzicht bij van de wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen. Zowel de wet als de fiscus eist minimaal één keer per jaar een overzicht waaruit duidelijk wordt wat er in financieel opzicht is gebeurd. 

Uitgelicht

Per 1 januari 2019 treedt IFRS 16 in werking

Organisaties die rapporteren volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS), moeten leasecontracten per 1 januari 2019...

Nieuws
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 26-09-2018

Cash flow ratio berekenen

De cashflow ratio of kasstroombenadering is een variant van de interest coverage ratio. Als er uit de berekening een hoge cash flow...

Rekentool
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 06-08-2019

Pay out ratio berekenen

De pay out ratio geeft aan welk gedeelte van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders (dividend). Deze rekentool helpt u hierbij.

Rekentool
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 13-08-2019

Boekhoudsoftware in kaart gebracht

De 'Gids boekhoudsoftware 2019' is verschenen. Deze publicatie bevat nagenoeg het complete aanbod van standaard boekhoudsoftware en...

Nieuws
Door redactie FA Rendement
Publicatiedatum: 13-05-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Prognoses maken met Excelmodellen

Excel 8 minuten | 12-03-2020

Wilt u een kijkje nemen in de glazen bol, dan kunt u daarvoor Excel gebruiken en bijvoorbeeld een ‘wat als-analyse’ maken. Met deze prognose...

Veel kanttekeningen te plaatsen bij netto werkkapitaal

Boekhouden 4 minuten | 15-04-2019

De current ratio is de ratio die het meest wordt gebruikt in de praktijk bij de beoordeling van de liquiditeit van een organisatie. De ratio...

Het Referentie grootboekschema bezien na zes jaar

Boekhouden 5 minuten | 29-03-2019

Het Referentie grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat rapportages vanuit de boekhouding moet vereenvo...

Infographics

Het ondernemersjaar verantwoord

Jaarverslag en jaarrekening Publicatiedatum 17-12-2019

Het jaarverslag is een samenvattende term voor een compleet overzicht van een bestuursverslag, de jaarrekening aangevuld met toelichtingen van managers en meestal een...

Jaarrekeningregimes

Boekhouden Publicatiedatum 12-08-2019

De jaarrekening over een vorig boekjaar moet uiterlijk 31 mei van het lopend jaar worden opgemaakt (binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar). Welke zaken moet u vermelden...

Het decimale rekeningstelsel

Boekhouden Publicatiedatum 12-08-2019

De groepen van gelijksoortige posten op de balans en de winst-en-verliesrekening zijn de basis voor een logische ordening van de grootboekrekeningen in een rekeningstelsel....

Administratieve cirkel

Boekhouden Publicatiedatum 31-07-2019

Wie een onderneming begint, krijgt te maken met administratie. Als u bij nul begint is er nog geen sprake van een beginbalans maar begint u met financiële feiten...

E-learning

Werken met subgrootboeken
Videocollege
8 minuten
26-02-2014
Werken met het grootboek
Videocollege
14 minuten
26-02-2014

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen strategische en operationele beslissingen bij voorraadbeheersing?
Op het hoogste niveau van uw onderneming neemt men de strategische beslissingen. De strategische beslissingen met betrekking tot de voorraadbeheersing vloeien voort uit: het verkoopbeleid;        het inkoopbeleid; het productiebeleid; het financieringsbeleid. Externe... Lees het hele antwoord