Aansluiten bij Platform Veilig Ondernemen zinvol

30 september 2022 | Door redactie

Een op de tien ondernemingen krijgt te maken met een vorm van criminaliteit. Soms gaat het om persoonlijke afpersing, bijvoorbeeld door intimidatie, soms gaat het om een vorm van cybercrime. Criminaliteit en zeker persoonlijke afpersing heeft grote impact. Om ondernemen veiliger te maken zijn er op regionaal niveau samenwerkingsverbanden via een Platform Veilig Ondernemen (PVO).

In een PVO werken verschillende partijen samen, zoals politie, justitie, gemeentes en brancheorganisaties. Samen brengen zij criminaliteit in de regio in kaart. Het doel van een PVO is om preventief in te zetten op een veilige omgeving voor ondernemers, personeel en klanten. Het voordeel van een PVO is dat het veiliger maken zich beperkt tot een regio: door de kleinschaligheid zijn er directe lokale contacten en is er goed zicht op de veiligheidssituatie. De PVO’s  worden sinds 2017 ondersteund door het centrum voor criminaliteit en veiligheid. Als een PVO criminaliteitsproblemen opspoort in de eigen regio die zich ook voordoen in andere regio’s wordt een landelijke aanpak voorgesteld. Daarbij is er samenwerking met het nationaal platvorm criminaliteitsbeheersing: een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven.

Voordelen voor ondernemers die zich aansluiten bij een PVO

In totaal zijn er tien PVO’s in Nederland. Samen met de genoemde organisaties organiseren ze workshops, trainingen en lezingen in de verschillende regio’s. Ondernemers kunnen profiteren van de aangeboden kennis en zich laten informeren over hoe hun onderneming veiliger gemaakt kan worden (advies op maat). De organisaties signaleren een verschuiving in de criminaliteit: de ‘klassieke’ vorm van criminaliteit verschuift naar een steeds sterkere verbinding tussen de onder- en bovenwereld. Daarom geven ze prioriteit aan ondermijning, mobiel banditisme en cybersecurity. Daarnaast zetten ze in op preventie, gebruik van innovatieve maatregelen en het stimuleren van informatie-uitwisseling tussen publieke en private partners.