Bedrijfsleven bundelt krachten voor digitale veiligheid

Steeds vaker klinkt de roep om een betrouwbaar platform voor informatie en hulp met betrekking tot digitale veiligheid. Een nieuw initiatief vanuit het bedrijfsleven, te weten het Anti Abuse Netwerk (AAN), wil dit voor elkaar gaan krijgen.

7 oktober 2021 | Door redactie

De overheid is vaak (te) laat met waarschuwen voor cybercrime en inbreuken op de digitale veiligheid. Ook is zij gebonden aan allerlei regels en wetten, wat de alarmering van betrokken partijen soms lastig maakt. Onlangs is er dan ook een initiatief ontstaan vanuit het bedrijfsleven om zo’n alarmsysteem in de lucht te brengen. Dit gebeurt in samenwerking met een groot aantal internetgerelateerde organisaties, waaronder diverse providers. Zij hebben zich verenigd in het Anti Abuse Netwerk (AAN). Dit platform moet onder andere een waarschuwingssysteem gaan bevatten om kwetsbare partijen zo snel mogelijk van informatie en eventuele beschermende maatregelen of hulpmiddelen te voorzien.

Basisniveau beveiliging lang niet altijd op orde

De overheid – met name het NCSC (Nationaal Cyber Security Centre) van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het DTC (Digital Trust Center) van het ministerie van Economische Zaken – mag door verruiming van de wetgeving weliswaar iets meer dan voorheen als het gaat om het waarschuwen van organisaties. Voor de initiatiefnemers vanuit het bedrijfsleven en de providers is het echter onvoldoende. De overheid geeft als reactie aan dat het bedrijfsleven ook de hand in eigen boezem moet steken: er zijn veel organisaties waar de beveiliging nog niet eens op basisniveau is geregeld, en waar nieuwe technieken op het gebied van de veiligheid (tool), zoals tweewegauthenticatie en biometrische controlemiddelen, niet gebruikt worden.