Cybersecurityorganisaties slaan de handen ineen

12 september 2022 | Door redactie

Het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC) en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP) worden samengevoegd tot één centraal expertisecentrum en informatieknooppunt. Hoewel deze overheidsinstellingen dezelfde doelen hebben, werken ze tot nu toe voor verschillende doelgroepen. Daar komt straks verandering in.

Het NCSC (artikel) bedient de vitale organisaties, zoals banken, energie- en telecomaanbieders, en de overheid zelf. Het DTC is het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven en het CSIRT-DSP voor digitale service providers. De ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat informeerden de Tweede Kamer recent over de uitkomsten van een verkenning naar samenwerking van deze cybersecurityorganisaties. Het bundelen van kennis en informatie over cybersecurity, wettelijke taken en dienstverlening bij grote incidenten moet er uiteindelijk toe leiden dat de digitale weerbaarheid van Nederland wordt vergroot. In 2024 gaan beide Cyber Security Incident Response Teams (NCSC en CSIRT-DSP) samen, gevolgd door de beide informatieknooppunten en expertisecentra (NCSC en DTC) in 2026.

Digitale weerbaarheid moet omhoog

Als gevolg van de digitalisering moet volgens de ministeries de digitale weerbaarheid in Nederland omhoog om zo cyberaanvallen te kunnen afweren. Om dat goed te kunnen doen is het van belang dat versnippering in de aanpak hiervan tussen organisaties wordt tegengegaan. Om deze reden komt er straks één organisatie, onder de noemer van het NCSC. Door het creëren van één organisatie kan de rijksoverheid haar cybersecuritycapaciteit efficiënter en effectiever inzetten. De nieuwe organisatie zal dienen als nationaal expertisecentrum, informatieknooppunt en nationaal Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Doordat de krachten de komende jaren worden gebundeld kan ook een efficiëntieslag plaatsvinden op het gebied van gezamenlijke bedrijfsvoering, huisvesting en ICT.