Mkb is vaak slachtoffer van cybercriminaliteit

15 juni 2016 | Door redactie

Ondernemers in het mkb denken een te kleine vis te zijn voor cybercriminelen, maar uit recente strafrechtechtelijke onderzoeken blijkt het tegenovergestelde. Juist het mkb is een belangrijk doelwit van cybercriminelen, die tegenwoordig vooral aanvallen plegen in de vorm van ‘Remote Access Trojans’.

Cybercriminelen kunnen zich door aanvallen met een ‘Remote Access Trojan’ (RAT) toegang verschaffen tot het computernetwerk van een onderneming. Met behulp van deze kwaadaardige software krijgen zij vervolgens inzicht in alles wat er op de computers van de betreffende onderneming staat, waaronder bedrijfsgevoelige informatie. Het wijzigen van onder meer bankgegevens wordt op deze wijze wel heel eenvoudig voor kwaadwillenden. Door dit soort praktijken wordt de Nederlandse ecnonomie naar schatting voor jaarlijks € 8,8 miljard gedupeerd.

Infoblad voor ondernemers over RAT-aanvallen

MKB-Nederland heeft onlangs een infoblad (pdf) uitgegeven dat ondernemers moet informeren over en waarschuwen voor deze RAT-aanvallen. Als ondernemers zich namelijk beter bewust worden van de risico’s die zij lopen en van de wijze waarop de aanvallen tot stand komen, kunnen zij zich ook beter beschermen tegen deze vorm van cybercriminaliteit.