VERDIEPINGSARTIKEL

Weet hoe het eigenrisicodragerschap werkt

15 juli 2022 5 minuten Door redactie

Werknemers die arbeidsongeschikt worden, hebben recht op een uitkering. Uw bestuurder kan twee keer per jaar kiezen of hij dit arbeidsongeschiktheidsrisico verzekert bij UWV of bij een verzekeraar.

Uw OR heeft adviesrecht bij deze keuze, vaak gecombineerd met instemmingsrecht. Het is dus zaak dat uw OR weet hoe het eigenrisicodragerschap werkt, wat erbij komt kijken en wat uw bevoegdheden precies zijn.

Werkgevers zijn financieel verantwoordelijk voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers. Met betrekking tot de Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kan uw bestuurder dit financiële risico publiek (via UWV) of privaat (als eigenrisicodrager) verzekeren. Ook nie

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.