Infographics

Loondoorbetaling bij verlof

Verlofregelingen 11-06-2024

Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.

Aanvullend geboorteverlof in de loonaangifte

Aangifte loonheffingen 25-01-2024

Sinds 1 juli 2020 geldt het aanvullend geboorteverlof. Werknemers kunnen daardoor in het halfjaar nadat hun partner is bevallen maximaal vijf weken extra (onbetaald)...