Infographics

Dividendbelasting

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 10-01-2024

Een bv moet over door haar uitgekeerd dividend aan haar aandeelhouders dividendbelasting afdragen. Bekijk hier hoe dat fiscaal precies werkt.

Fiscale verzuimboetes

Aangifte BTW 16-11-2023

Als uw organisatie te laat, geen of een foute belastingaangifte indient, kunt u een verzuimboete opgelegd krijgen. Dit zijn de huidige boetebedragen.

Fiscale reserves

Inkomstenbelasting (IB) 12-10-2023

Uw onderneming, die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, kan een fiscale reserve vormen als aan de voorwaarden wordt voldaan....

Beginselen voor heffing van belastingen

Vennootschapsbelasting (VPB) 04-04-2023

Grensoverschrijdende activiteiten kunnen leiden tot dubbele belastingheffing over het inkomen dat is behaald in het buitenland. Maar gelukkig zijn daar in de meeste gevallen...

Renteaftrek beperkt in de VPB

Vennootschapsbelasting (VPB) 01-02-2023

De vuistregel is dat betaalde rente aftrekbaar is in de vennootschapsbelasting (VPB). Maar die vlieger gaat niet altijd op. In sommige gevallen is de renteaftrek namelijk...

Gebruik van investeringsaftrek 2023

Ondernemersaftrek 16-01-2023

Als ondernemer voor de IB en VPB kunt u fiscaal voordeel behalen als u gebruikmaakt van de investeringsaftrek. U mag daardoor namelijk een deel van het bedrag dat u investeert...

Aftrekbare giften

Inkomstenbelasting (IB) 14-07-2022

Het doen van een gift is niet alleen gunstig voor de ontvanger, maar ook voor de donateur. Hij kan de gift namelijk vaak in aftrek brengen in zijn aangifte. Sinds 2021...

Verliesverrekening in de IB en VPB

Inkomstenbelasting (IB) 16-05-2022

Het ene jaar is het andere niet, dat zult u in uw onderneming ook wel eens hebben gemerkt. Rijst het ene jaar uw winst de pan uit, het andere jaar kan het enorm tegenzitten...

Belastingplicht voor de VPB

Vennootschapsbelasting (VPB) 06-04-2022

De vraag wáár een bv is gevestigd, in Nederland of in een andere staat, is van belang voor de heffing van de VPB. Soms is geen discussie mogelijk: de bv...

Gemengde kosten in de IB en VPB

Inkomstenbelasting (IB) 19-05-2021

Bij de gemengde kosten gaat het om kosten die wel voor uw onderneming zijn gemaakt, maar die ook een privétintje hebben. In deze infographic ziet u om welke kosten...