Nieuws

a

Aanleidingen om de RI&E te actualiseren

Arbo | 10-04-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Van 11 tot en met 15 juni 2018 is het Week van de RI&E. Daarin staat dit jaar het voorkomen van verzuim centraal. Met een actuele RI&E kunne...

a

Tijd dringt voor afsluiten basiscontract arbodienstverlening

Arbo | 29-03-2018 | Arbowet

Alle werkgevers moeten per 1 juli 2018 over een basiscontract met een arbodienstverlener beschikken. Dan eindigt de overgangsperiode van één...

a

Meer risico arbeidsongeval door negeren veiligheidsinstructie

Arbo | 09-03-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Als organisaties over een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie beschikken, zijn de risico’s van het werk bekend. Maar als werknemers...

a

Werkgevers koudwatervrees bij opstellen RI&E

Arbo | 16-02-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Organisaties moeten volgens de Arbowet beschikken over een actuele risico-inventarisatie en-evaluatie. Niet elke werkgever weet hoe hij daar...

a

Tools over samenwerking voor preventiemedewerker

Arbo | 15-02-2018 | Preventiemedewerker

De preventiemedewerker helpt de werkgever bij het uitvoeren van het arbobeleid. Daarvoor moet hij samenwerken met verschillende partijen. Da...

a

Werkgevers negeren Arbowet rond kankerverwekkende stoffen

Arbo | 06-02-2018 | Arbowet

Uit een recent rapport blijkt dat bedrijven en bedrijfsartsen de regelgeving voor veilig werken met kankerverwekkende stoffen niet naleven....

a

Risico’s arbeid door jongeren verplicht in RI&E opnemen

Arbo | 02-02-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Organisaties die jongeren tot 18 jaar voor zich laten werken, moeten hiervoor een speciaal onderdeel in de risico-inventarisatie en -evaluat...

a

Nieuwe video met tips voor de preventiemedewerker

Arbo | 01-02-2018 | Preventiemedewerker

Een van de grootste uitdagingen voor de preventiemedewerker is om gezond en veilig werken in de organisatie op de kaart te zetten. TNO heeft...

a

Nog niet alle werkgevers contract voor arbodienstverlening

Arbo | 16-01-2018 | Arbodienst

Hoewel Inspectie SZW vorig jaar nog concludeerde dat meer organisaties aan de wettelijke arboverplichtingen voldoen, zijn er toch nog ruim 2...

a

Top tien best gelezen Arbo-berichten van 2017

Arbo | 29-12-2017 | Arbowet

Natuurlijk was de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017 het belangrijkste nieuws op arbogebied in 2017. Maar ook berichten over privacy en...