Nieuws

a

Steun maar ook hogere boetes bij ontbreken RI&E

Arbo | 19-02-2019 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Staatssecretaris Van Ark van SZW wil organisaties zonder risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) steunen bij het opstellen van de RI&E en...

or

OR moet discriminatie achterban bestrijden

OR | 15-02-2019 | Discriminatie

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder. De ond...

a

Terug naar de basis: de RI&E opstellen

Arbo | 14-02-2019 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de kern van het arbobeleid in een organisatie. Toch heeft volgens Arbobalans 2018 meer dan...

or

Stem OR bepaalt positie preventiemedewerker

OR | 11-02-2019 | Preventiemedewerker

De Arbowet bepaalt dat de preventiemedewerker zijn werk zelfstandig en onafhankelijk uitvoert. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrec...

a

Makkelijker door de controle met een arbocatalogus

Arbo | 11-01-2019 | Arbocatalogus

Organisaties met een arbocatalogus hebben een streepje voor. In de arbocatalogus staan oplossingen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigh...

or

Besteding budget duurzame inzetbaarheid kan beter volgens AWVN

OR | 20-12-2018 | Duurzame inzetbaarheid

Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) deed een onderzoek naar het beschikbaar stellen aan werknemers van budgetten voor duurzame i...

a

Sommige eigenschappen vertrouwenspersoon zijn niet te leren

Arbo | 13-12-2018 | Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon moet over bepaalde vaardigheden, kennis en ervaring beschikken. Niet alle eigenschappen zijn aan te leren. Daarom is...

a

Rol en taken vertrouwenspersoon verschillen per organisatie

Arbo | 06-12-2018 | Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan zijn positie op verschillende manieren invullen, afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Een functiebesch...

a

Werkgever moet werknemers voorlichten over arbeidsrisico's

Arbo | 23-11-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werknemers moeten weten wat de risico’s zijn van hun werk en wat zij kunnen doen om deze risico’s te beperken. De werkgever moet de werkneme...

a

Werkgever moet bedrijfsarts toegang geven tot de werkplek

Arbo | 13-11-2018 | Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts heeft kennis over beroepsziekten. Ook kan hij een patroon waarnemen in gezondheidsklachten van werknemers die hem bezoeken....