Nieuws

a

Werkgever moet bedrijfsarts toegang geven tot de werkplek

Arbo | 13-11-2018 | Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts heeft kennis over beroepsziekten. Ook kan hij een patroon waarnemen in gezondheidsklachten van werknemers die hem bezoeken....

a

Dynamische RI&E brengt preventie tot leven

Arbo | 08-11-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers moeten een risico-inventarisatie & evaluatie opstellen. Hierin leggen zij vast welke risico’s het werk met zich meebrengt en welk...

a

Preventiemedewerker goed voorbereid gesprek over arbo in

Arbo | 18-10-2018 | Preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft regelmatig gesprekken met de werkgever over de arbeidsomstandigheden in de organisatie. Het is belangrijk dat h...

or

Duurzame inzetbaarheid ook een onderwerp voor de OR

OR | 08-10-2018 | Duurzame inzetbaarheid

In veel cao’s is aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Zo zijn er in 2017 afspraken gemaakt over bijvoorbeeld scholing en gezondheid. Toch h...

a

Werk maken van fatsoenlijk werk op World Day for Decent Work

Arbo | 02-10-2018 | Arbeidsomstandigheden

Gezond werk en veilige werkomstandigheden voor een fatsoenlijk loon. Dat is de boodschap van World Day for Decent Work op 7 oktober 2018. Or...

a

Preventiemedewerker steeds meer adviserende rol bij arbobeleid

Arbo | 28-09-2018 | Preventiemedewerker

Sinds de laatste wijziging van de Arbowet hebben preventiemedewerkers nadrukkelijk een rol gekregen als adviseur van werkgever en arbodienst...

a

Ministerie SZW organiseert bijeenkomsten arboprofessionals

Arbo | 20-09-2018 | Arbeidsomstandigheden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) organiseert een aantal bijeenkomsten over arbeidsomstandigheden. Deze bijeenkomste...

a

Update Snelstartgids voor Preventiemedewerkers beschikbaar

Arbo | 06-09-2018 | Preventiemedewerker

Preventiemedewerkers moeten het vak vaak in de praktijk leren. Dat kan nog wel eens lastig zijn. In de geüpdatete Snelstartgids van TNO staa...

a

Ook de bedrijfsarts heeft recht op inzage in de RI&E

Arbo | 04-09-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

In een Kamerbrief laat staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat de bedrijfsarts het recht heeft om de RI&E in...

a

Boetes bij niet naleven Arbowet per 1 juli 2018

Arbo | 17-07-2018 | Inspectie SZW

Op 1 juli 2018 is de overgangsperiode van de vernieuwde Arbowet geëindigd. Dat betekent dat Inspectie SZW hierop kan gaan handhaven. Voor ov...