Nieuws

a

Werk maken van fatsoenlijk werk op World Day for Decent Work

Arbo | 02-10-2018 | Arbeidsomstandigheden

Gezond werk en veilige werkomstandigheden voor een fatsoenlijk loon. Dat is de boodschap van World Day for Decent Work op 7 oktober 2018. Or...

a

Preventiemedewerker steeds meer adviserende rol bij arbobeleid

Arbo | 28-09-2018 | Preventiemedewerker

Sinds de laatste wijziging van de Arbowet hebben preventiemedewerkers nadrukkelijk een rol gekregen als adviseur van werkgever en arbodienst...

a

Ministerie SZW organiseert bijeenkomsten arboprofessionals

Arbo | 20-09-2018 | Arbeidsomstandigheden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) organiseert een aantal bijeenkomsten over arbeidsomstandigheden. Deze bijeenkomste...

a

Update Snelstartgids voor Preventiemedewerkers beschikbaar

Arbo | 06-09-2018 | Preventiemedewerker

Preventiemedewerkers moeten het vak vaak in de praktijk leren. Dat kan nog wel eens lastig zijn. In de geüpdatete Snelstartgids van TNO staa...

a

Ook de bedrijfsarts heeft recht op inzage in de RI&E

Arbo | 04-09-2018 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

In een Kamerbrief laat staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat de bedrijfsarts het recht heeft om de RI&E in...

a

Boetes bij niet naleven Arbowet per 1 juli 2018

Arbo | 17-07-2018 | Inspectie SZW

Op 1 juli 2018 is de overgangsperiode van de vernieuwde Arbowet geëindigd. Dat betekent dat Inspectie SZW hierop kan gaan handhaven. Voor ov...

a

Goede bedrijfshulpverlening opzetten met behulp van bhv-plan

Arbo | 06-07-2018 | Bedrijfshulpverlening (BHV)

In een kleine organisatie kan een werkgever mogelijk toe met twee of drie bhv’ers, maar in een grote organisatie kan het een gepuzzel zijn o...

a

Lesje voor werkgevers over verplichtingen gevaarlijk werken

Arbo | 31-05-2018 | Arbeidsomstandigheden

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt dat werkgevers gegevens die te maken hebben met gezond werken beter moe...

a

Online enquête SER over arbeidsomstandigheden

Arbo | 18-05-2018 | Preventiemedewerker

De Sociaal-Economische Raad gaat een platform oprichten om sociale partners te informeren over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Om...

a

Preventiemedewerker en OR werken samen aan beleid

Arbo | 26-04-2018 | Preventiemedewerker

De OR kan ervoor kiezen om alleen een controlerende rol in te nemen en na te gaan of de bestuurder zich wel aan de wet houdt wat betreft arb...