AOV-uitkering uitbetaald door BV is geen loon

26 januari 2015 | Door redactie

Als u arbeidsongeschikt raakt en uw bv betaalt de uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aan u, is er geen sprake van belastbaar loon. Kiezen voor deze route heeft dus geen andere gevolgen dan als u de AOV direct zou ontvangen. Dit bepaalde Gerechtshof ’s-Hertogenbosch onlangs.

In deze zaak had een dga in 1993 in zijn managementovereenkomst met zijn bv afgesproken dat als hij arbeidsongeschikt zou raken, zijn bv hem twaalf maanden zou doorbetalen. Bovendien moest de dga zelf ook een AOV afsluiten, waarbij een eventuele uitkering afgedragen zou worden aan de bv. In 2005 bleek de dga verstandig te hebben gedaan aan het vastleggen van deze afspraken. Hij werd voor 80-100% arbeidsongeschikt verklaard, en ontving zijn uitkering via zijn bv. In 2007 corrigeerde de inspecteur de aangifte inkomstenbelasting van de dga. Volgens de inspecteur was er namelijk sprake van belastbare periodieke uitkeringen én negatief loon, omdat de dga de uitkeringen had afgestaan aan de bv. 

Geen negatief loon maar periodieke uitkering

Volgens de dga kon er geen sprake zijn van negatief loon en de rechter was het hiermee eens. De afspraak dat de bv de uitkeringen zou innen en vervolgens zou doorbetalen aan de dga betekende nog niet dat er sprake was van loon. In plaats daarvan was sprake van een periodieke uitkering. Bovendien had de dga de arbeidsovereenkomst zelf in privé gesloten met de verzekeringsmaatschappij. Het afstaan van de uitkeringen aan de bv vormden daarom dus ook geen negatief loon.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 30 oktober 2014, ECLI (verkort): 4487