VERDIEPINGSARTIKEL

OR & de rol van de preventiemedewerker

5 april 2022 6 minuten Door redactie

Sinds de Arbowet in 2005 is aangepast, zijn werkgevers verplicht om één of meerdere preventiemedewerker(s) aan te stellen binnen de organisatie. Een preventiemedewerker is een werknemer die uw werkgever en de werknemers bijstaat om bijvoorbeeld arbeidsongevallen en ziekte te voorkomen.

Uw OR heeft instemmingsrecht op de inhoud, omvang en invulling van de functie en de keuze voor de persoon. Het is dus zaak dat u goed weet welke taken en verantwoordelijkheden bij de functie van preventie­medewerker horen.

De preventiemedewerker (toolbox) is binnen de organisatie verantwoordelijk voor het (mede) uitvoeren van arbomaatregelen. Zo is hij doorgaans degene die de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bi

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.