OR vroegtijdig informeren tijdens de overlegvergadering

Formulier

MS Word 47.93 kb

25-03-2021

Download de tool
Gebruik dit formulier bij ieder overleg waarin u als bestuurder praat over mogelijke toekomstige besluiten die u wilt nemen.

Uw organisatie neemt aan de lopende band besluiten. Als de ondernemingsraad (OR) op één van deze onderwerpen instemmings- of adviesrecht heeft dan is het goed om dat zo snel mogelijk te weten.

Het kan de snelheid van de besluitvorming bespoedigen als u de ondernemingsraad in een vroeg stadium al polst over uw voornemens en hen meeneemt in de besluitvorming. U kunt met deze kennis in (de motivatie van) uw besluitvorming rekening houden. Als u pas op het laatste moment tot de conclusie komt dat u bij de ondernemingsraad nog een procedure moet doorlopen, kan dat juist een flinke vertraging in de uitvoering van uw besluit betekenen.

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.