Regeerakkoord 2021

De fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben onder leiding van informateurs Remkes en Koolmees een coalitieakkoord gesloten dat op 15 december is aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 10 januari 2022 is kabinet Rutte-IV beëdigd.

Vier nieuwe ministers

Het nieuwe kabinet bestaat uit 20 ministers en negen staatssecretarissen. De ministeries zijn niet veranderd ten opzichte van het vorige kabinet. Wel zijn er vier nieuwe ministersposten:

  • voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen;
  • voor Klimaat en Energie;
  • voor Natuur en Stikstof;
  • voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Het laatste nieuws

Houd deze themapagina in de gaten voor het laatste nieuws. Nieuwsartikelen over de afspraken uit het akkoord die voor ondernemers, werkgevers en werknemers relevant zijn, vindt u op deze pagina.

Belangrijke links: