Tools

Datalek melden aan betrokkenen

Maatwerkbrief | Datalekken | 28-06-2023

Is er sprake van een datalek in uw organisatie? Stel alle betrokken dan spoedig op de hoogte. Deze maatwerkbrief kan u hierbij helpen.

Incidentregistratie bij datalekken

Formulier | Datalekken | 28-06-2023

Is er sprake van een datalek? Met dit formulier kunt u gemakkelijk van elk datalek alle verplichte informatie registreren.

Procedure datalekken en beveiligingslekken

Reglement | Datalekken | 28-06-2023

Stel zelft een heldere procedure op, dan weet u zeker dat u bij een data- of beveiligingslek de juiste stappen onderneemt.

Voldoen aan de meldplicht datalekken

Checklist | Datalekken | 27-06-2023

Bepaal aan de hand van deze tool of u een melding moet maken van een datalek en welke stappen u moet nemen.

De rechten van betrokkenen volgens de AVG

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 09-06-2023

In deze checklist staat op welke rechten een betrokkene van wie u de gegevens heeft verwerkt, allemaal een beroep kan doen onder de AVG.

Uitgangspunten bij het treffen van beveiligingsmaatregelen

Stappenplan | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 30-05-2023

Beveiliging van gegevensverwerking wordt door de AVG geëist. Zorg voor een passend beveiligingsniveau.

Voorbeeld verwerkersovereenkomst AVG

Overeenkomst | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 08-02-2023

Zorg voor een overeenkomst wanneer een derde partij de persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens beveiligen volgens de AVG

Video | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 16-06-2022

Volgens de AVG moet uw organisatie voor het beveiligen van persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen nemen.

Een bewustwordingscampagne gegevensbeveiliging opzetten

Stappenplan | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 27-02-2020

Dit stappenplan geeft helpt bij het opzetten van een campagne om werknemers bewust te maken van privacybescherming en informatiebeveiliging.