Tools

Geldigheid OR-verkiezingen bij weinig stemmen

Video | OR-verkiezingen | 29-09-2022

De Wet op de ondernemingsraden zegt niets over het aantal stemmen, maar stelt wél eisen aan de goede organisatie van de verkiezingen.

Uitzendkracht heeft eerder medezeggenschapsrechten

Video | Samenstelling van de OR | 21-04-2022

Sinds 1 januari 2022 hebben uitzendkrachten eerder stemrecht bij de OR-verkiezingen. Ook mogen ze zich eerder verkiesbaar stellen.

OR-verkiezingen zijn soms uit te stellen

Video | OR-verkiezingen | 14-05-2021

Bij het uitstellen van OR-verkiezingen is het zaak om zorgvuldige en duidelijke afspraken te maken én deze vast te leggen.

Stemmen voor de OR-verkiezingen via de stembus

Checklist | OR-verkiezingen | 07-01-2021

Gebruik de checklist om zeker te zijn dat u alles heeft geregeld om stemmen via de stembus voor de OR-verkiezingen mogelijk te maken.

Bekendmaking plaats en tijd OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 21-07-2020

Met deze maatwerkbrief informeert u alle stemgerechtigde medewerkers over de plaats en tijd van de verkiezingen.

Bedankbrief niet-gekozen OR-kandidaten

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 21-07-2020

Met deze maatwerkbrief bedankt u de niet-gekozen kandidaten voor hun inzet en informeert u hen over hun rol als reserve-kandidaat.

Bekendmaking uitslag OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 21-07-2020

Met deze maatwerkbrief laat u de uitslag van de OR-verkiezingen weten.

Vaststellen uitslag OR-verkiezingen

Stappenplan | OR-verkiezingen | 20-07-2020

Stel met dit stappenplan de uitslag van de OR-verkiezingen zorgvuldig en controleerbaar vast.

Stembiljet voor de OR-verkiezingen

Formulier | OR-verkiezingen | 16-07-2020

In deze tool vindt u een model stembiljet voor ieder kiesstelsel en kiessysteem en een model volmacht.

Digitaal stemmen voor de OR-verkiezingen

Checklist | OR-verkiezingen | 14-07-2020

Gebruik de checklist om er zeker van te zijn dat u alles heeft geregeld om digitaal stemmen voor de OR-verkiezingen mogelijk te maken.