Tools

Instructie machtiging aanvraag doelgroepverklaring LKV

Video | LKV en (jeugd-)LIV | 27-02-2023

Als uvoor een werknemer loonkostenvoordeel wil krijgen, moet u in de loonadministratie een kopie van de doelgroepverklaring LKV opnemen.

Voordeliger innoveren met de WBSO

Checklist | Innovatie | 19-01-2023

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk maakt innovatie voor u voordeliger. Bekijk met deze checklist wat u hiervoor moet doen.

Voorwaarden voor aanvragen SLIM-subsidie

Checklist | Opleiding en ontwikkeling | 30-05-2022

Zorg dat u klaar bent voor het volgende aanvraagtijdvak van de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM).

Loop geen voordeel mis van LIV of LKV

Video | LKV en (jeugd-)LIV | 17-03-2022

Uw organisatie kan een loonkostenvoordeel en een lage-inkomensvoordeel ontvangen voor medewerkers die daarvoor in aanmerking komen.

Een werknemer in dienst nemen met voordeel

Stappenplan | LKV en (jeugd-)LIV | 05-01-2022

Heeft u medewerkers waar u een tegemoetkoming voor krijgt? Dit stappenplan zet alle acties vóór, tijdens en na indiensttreding op een rij.

LIV en jeugd-LIV berekenen

Rekentool | LKV en (jeugd-)LIV | 04-01-2022

Met deze rekentool kunnen werkgevers berekenen hoeveel lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV zij voor een werknemer kunnen krijgen.

Berekening LIV en LKV controleren

Stappenplan | LKV en (jeugd-)LIV | 03-01-2022

Zorg dat u de berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordelen (LKV) goed controleert, zodat u geen voordeel misloopt!

STAP-budget voor alle werkenden en werkzoekenden

Video | Opleiding en ontwikkeling | 21-09-2021

Om mensen te stimuleren zich gedurende hun loopbaan te ontwikkelen, introduceert het demissionaire kabinet de STAP-subsidieregeling.

Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

Checklist | Subsidieregeling praktijkleren | 01-09-2020

Zorg dat uw organisatie in aanmerking blijft komen voor de subsidieregeling praktijkleren met behulp van deze checklist.

Loonkostenvoordelen berekenen

Rekentool | LKV en (jeugd-)LIV | 14-07-2020

Met deze rekentool kunnen werkgevers berekenen hoeveel loonkostenvoordeel (LKV) zij voor een werknemer kunnen krijgen.