LIV en jeugd-LIV berekenen

Rekentool

MS Excel 38.38 kb

14-07-2020

Download deze tool
Met deze rekentool kunnen werkgevers berekenen hoeveel lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV zij voor een werknemer kunnen krijgen. Hiervoor hebben ze het aantal verloonde uren van de werknemer nodig en zijn leeftijd op 31 december van vorig jaar. Met die gegevens wordt het totale bedrag per kalenderjaar berekend.

Voor het LIV en jeugd-LIV geldt bovendien een maximumbedrag per jaar. Ook dat is in deze berekening al meegenomen, waardoor werkgevers zich nooit (te) rijk rekenen. Voor het LIV zijn er aparte berekeningen voor 2020 en 2021. De bedragen voor 2021 voor het jeugd-LIV worden pas medio 2021 vastgesteld.Meer informatie over de voordelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) vindt u in de toolbox Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV.