Loonkostenvoordelen berekenen

Rekentool

MS Excel 30.08 kb

14-07-2020

Download deze tool
Met deze rekentool kunnen werkgevers berekenen hoeveel loonkostenvoordeel (LKV) zij voor een werknemer kunnen krijgen. Hiervoor hebben ze het aantal verloonde uren van de werknemer nodig en het soort LKV dat de werkgever voor hem kan krijgen. Met die gegevens wordt het totale bedrag aan LKV per kalenderjaar berekend.

Voor ieder LKV geldt bovendien een maximumbedrag per jaar. Ook dat is in deze berekening al meegenomen, waardoor werkgevers zich nooit (te) rijk rekenen.Meer informatie over de voordelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) vindt u in de toolbox Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV.