Tools

Eisen aan de thuiswerkplek

Checklist | Thuiswerken en hybride werken | 13-03-2024

In deze checklist vindt u van de belangrijkste eisen en voorzieningen die voor een goede thuiswerkplek moeten worden getroffen.

De rol van de ondernemingsraad (OR) bij thuiswerken

Checklist | OR en personeelsbeleid | 14-02-2024

Check welke rechten de ondernemingsraad (OR) heeft bij het invoeren van thuiswerken

Op weg naar een emissieloze online thuiswerkplek

Checklist | Duurzaam ondernemen | 10-01-2024

In deze checklist vindt u een handreiking voor werknemers en organisaties om de emissies verbonden aan thuiswerken te verminderen.

Voorbeeld cafetariaregeling

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 13-11-2023

Een cafetariaregeling inrichten is een hele klus. Deze tool helpt u daarbij.

Voorbeeld werkrooster 2024

Formulier | Leidinggeven | 12-10-2023

Met dit voorbeeld van een blanco werkrooster 2024 kunt u eenvoudig bijhouden welke werknemers per werkdag op kantoor werken.

Kostenvergoedingen en thuiswerken

Checklist | Thuiswerken en hybride werken | 29-04-2022

Wat zijn de gevolgen voor zijn vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als een werknemer (deels) vanuit huis gaat werken?

Maak duidelijke afspraken over communiceren op afstand

Video | Thuiswerken en hybride werken | 31-03-2022

Nu fulltime samenwerken op kantoor lang niet overal meer de norm is, is het tijd om afspraken te maken over de communicatie.

Regeling thuiswerkvergoeding

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 10-01-2022

Met deze voorbeeldregeling kunt u een onkostenvergoeding voor werknemers bij thuiswerken invoeren.

Werkgever kan thuiswerken óf woon-werkverkeer vergoeden

Video | Werkkostenregeling (WKR) | 21-09-2021

Werkgevers mogen werknemers, onder voorwaarden, voor elke volledige of gedeeltelijke thuiswerkdag een onbelaste vergoeding geven.

Overeenkomst hybride werken

Overeenkomst | Thuiswerken en hybride werken | 05-07-2021

Gebruik deze overeenkomst om duidelijke afspraken te maken over hybride werken.