Tools

Bevestiging aanvraag zwangerschaps- en bevallingsverlof

Maatwerkbrief | Zwangerschap | 21-10-2019

Uw werkneemster vraagt zwangerschapsverlof aan. Vergeet het verzoek niet schriftelijk aan haar te bevestigen. Dat kan met deze brief.

BHV instructiebrief personeel

Maatwerkbrief | Bedrijfshulpverlening (BHV) | 21-10-2019

Breng personeel op de hoogte van mogelijke risico’s en getroffen maatregelen via deze tool.

Terugbetalingsregeling studiekosten

Maatwerkbrief | Studiekosten | 21-10-2019

Geldt er een terugbetalingsregeling van de studiekosten? Leg de terugbetalingsverplichting uit en toe door middel van een brief.

Bevestigingsbrief non-actiefstelling

Maatwerkbrief | Disfunctioneren | 21-10-2019

Stel eenvoudig een bevestigingsbrief op die als bewijsstuk kan dienen bij het op non-actief zetten van een werknemer.

Aanstellingsbrief

Maatwerkbrief | Werving en selectie | 21-10-2019

Is een sollicitant aangenomen voor een functie, bevestig dit dan via een aanstellingsbrief. Hulp nodig? Deze voorbeeldbrief helpt u hierbij.

Aanbevelingsbrief werknemer of stagiair

Maatwerkbrief | Persoonlijke vaardigheden | 21-10-2019

Het kan voorkomen dat uw werknemer of stagiair u vraagt om een aanbevelingsbrief. Vindt u dit lastig? Deze tool helpt u hierbij.

Werknemer wijzen op het proeftijdbeding

Maatwerkbrief | Proeftijd | 21-10-2019

Wijs uw werknemer via deze brief op het proeftijdbeding dat u hanteert binnen uw organisatie.

Aankondiging nieuwe werknemer

Maatwerkbrief | Werving en selectie | 21-10-2019

Stel uw collega's tijdig op de hoogte van de komst een nieuwe werknemer door middel van deze tool.

Bevestiging einde dienstverband op initiatief werknemer

Maatwerkbrief | Ontslag met wederzijds goedvinden | 21-10-2019

Schrijf in enkele minuten een nette bevestigingsbrief voor een prettige afwikkeling van het dienstverband.

Ontslagbrief met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte

Maatwerkbrief | Ontslag met wederzijds goedvinden | 21-10-2019

Zo legt u, in geval van ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte, de gemaakte afspraken schriftelijk vast.