Tools

Zonder instemming van de OR geen videovergadering

Video | OR en digitale veiligheid | 13-10-2022

Een werkgever die videovergaderen als standaard wil invoeren, moet eerst langs de ondernemingsraad. Die heeft namelijk instemmingsrecht.

Mag de werkgever thuiswerkers bespieden?

Video | OR en digitale veiligheid | 03-06-2021

De werkgever mag thuiswerkende werknemers enkel stiekem monitoren bij een verdenking van misdragingen, en pas na toestemming van de OR.