Tools

Een verkiezingsregister opstellen

Stappenplan | OR-verkiezingen | 08-05-2020

Stel met dit stappenplan eenvoudig een verkiezingsregister op, met inachtneming van de AVG

Rol van de instellingscommissie bij oprichting OR

Checklist | OR-verkiezingen | 08-05-2020

Check of de instellingscommissie alle noodzakelijke stappen heeft doorlopen om succesvol een ondernemingsraad (OR op te richten

Maatwerkbrief toesturen voorlopig OR-reglement aan vakbond

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 10-02-2020

Als u een ondernemingsraad wilt oprichten, zal het de instellingscommissie een voorlopig OR-reglement moeten toesturen aan de vakbonden.

Vakbonden vragen om kandidaten aan te leveren

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 22-10-2019

Informeer de vakbonden over de datum van de OR-verkiezingen en verzoek kandidaten aan te leveren. Gebruik hiervoor deze standaardbrief.

Achterban informeren over datum OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 21-10-2019

Denkt u eraan om alle betrokkenen te informeren over de datum van de OR-verkiezingen? Hiervoor kunt u deze tool gebruiken.

OR-reglement opstellen en wijzigen

Reglement | Werkwijze OR | 12-08-2019

Stel met behulp van deze tool een OR-reglement op dat rekening houdt met alle vereiste voorzieningen.

Ondernemingsovereenkomst

Overeenkomst | Werkwijze OR | 12-08-2019

In een ondernemingsovereenkomst legt u afspraken tussen de OR en de bestuurder vast. Met deze tool kunt u zo'n overeenkomst opstellen.

Overdracht nieuwe OR

Stappenplan | OR-verkiezingen | 12-08-2019

Werk de nieuwe OR optimaal in, zodat zij goed hun werk kunnen blijven doen. Deze tool beschrijft de stappen voor een soepele overgang.

Voorbeeld communicatieplan OR

Formulier | Achterban van de OR | 07-08-2019

Een communicatieplan is een belangrijk document voor de ondernemingsraad. Met dit voorbeeld kunt u snel en gemakkelijk een start maken.

Oproepingskaart OR-verkiezing

Formulier | OR-verkiezingen | 07-08-2019

Laat kiesgerechtigde werknemers hun stem uitbrengen. Stuur ze een oproep via dit formulier.