Tools

Geen milieubeleid zonder de OR

Video | Duurzaam ondernemen | 15-02-2024

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden heeft de OR de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen. Hoe, dat ziet u in deze video

Het initiatiefrecht van de OR

Video | Initiatiefrecht | 21-12-2023

De OR mag op eigen initiatief voorstellen doen over alle onderwerpen die over de onderneming gaan. Dit wordt het initiatiefrecht genoemd.

Adviesrol van de OR gebruiken bij sociaal beleid

Stappenplan | Adviesrecht | 22-09-2023

Dit stappenplan neemt de stappen door die de OR kan nemen om vanuit de adviserende rol een sociaal beleid vorm te geven of te verbeteren.

Zonder instemming van de OR geen videovergadering

Video | OR en digitale veiligheid | 13-10-2022

Een werkgever die videovergaderen als standaard wil invoeren, moet eerst langs de ondernemingsraad. Die heeft namelijk instemmingsrecht.

Adviesrecht OR bij fusies en overnames

Video | Adviesrecht | 11-08-2022

De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij een fusie of overname op grond van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

Alle informatierechten en -momenten in één oogopslag

Formulier | Informatierecht | 07-06-2022

Gebruik dit formulier om een overzicht te krijgen alle informatierechten van de OR en de plichten van de bestuurder.

OR-standpunt goed voorbereiden

Formulier | Werkwijze OR | 12-05-2022

Gebruik dit formulier om een eensgezind standpunt van de OR goed voor te bereiden.

Voorbeeld initiatiefvoorstel ondernemingsraad (OR)

Maatwerkbrief | Initiatiefrecht | 10-01-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om een overtuigend initiatiefvoorstel te schrijven.

Kunnen werknemers een OR afdwingen?

Video | Rechten van de OR | 06-01-2022

Weigert de organisatie een ondernemingsraad in te stellen, dan kunnen werknemers de instelling daarvan afdwingen.

Wanneer heeft de OR instemmingsrecht (of niet)?

Checklist | Instemmingsrecht | 26-08-2021

Houd deze checklist iedere OR- en overlegvergadering bij de hand. U kunt hiermee snel het instemmingsrecht vaststellen