Tools

Instructie garantieverklaring eigenrisicodragerschap WGA

Video | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 21-06-2022

Als uw onderneming eigenrisicodrager voor de WGA wil worden, moet u ook een garantieverklaring meesturen van uw bank of verzekeraar.

Instructie aanvragen eigenrisicodragerschap

Video | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 06-06-2022

Als uw onderneming het risico voor de Ziektewet of de WGA zelf wil gaan dragen, moet u daarvoor een aanvraag indienen bij de Belastingdienst

Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)

Overeenkomst | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 25-05-2022

Zorg dat u het eigenrisicodragerschap op de juiste manier aanvraagt.

Werknemer ziek uit dienst

Checklist | Ziektewet | 04-03-2022

Gebruik deze checklist om maatregelen te treffen, zodat u de financiële consequenties kunt beperken, als uw werknemer ziek uit dienst gaat

Eigenrisicodrager Ziektewet vergelijken

Marktanalyse | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 24-09-2019

Uw organisatie kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Deze tool vergelijkt een aantal bekende aanbieders met elkaar.

Eigenrisicodrager WGA vergelijken

Marktanalyse | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 24-09-2019

U kunt het risico voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers overnemen van UWV. Kies de aanbieder die het beste bij uw organisatie past