Tools

Overzicht gerichte vrijstellingen

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 13-01-2020

Welke vergoedingen en verstrekkingen vallen onder de gerichte vrijstelling voor de loonheffingen? Bekijk de checklist.

Verplicht en verboden eindheffingsloon

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 10-01-2020

Ga met behulp van deze checklist na of uw keuzevrijheid bij het eindheffingsloon is beperkt.

Vaste waardering loon in natura

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 10-01-2020

Ga met deze checklist na of er sprake is van loon in natura waarvoor een vaste waardering geldt en wat die waarde dan precies is.

Wat is geen loon voor de WKR?

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 10-01-2020

Ga met deze checklist na of u te maken heeft met vergoedingen of verstrekkingen die niet als WKR-loon kwalificeren.

Onderbouwing vaste kostenvergoedingen

Stappenplan | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Wilt u onterecht onbelaste kostenvergoedingen voorkomen? Dit stappenplan helpt u hierbij.

Geschenken van de werkgever

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

De fiscale regels bij geschenken aan werknemers en niet-werknemers vindt u in deze checklist.

Overzicht nihilwaarderingen

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Welke verstrekkingen en terbeschikkingstellingen mag u voor de loonheffingen op € 0 waarderen? Bekijk de checklist.

Werkkleding van de zaak

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 13-08-2019

Met behulp van deze tool leert u wanneer kleding kwalificeert als onbelaste werkkleding.