Tools

Geschenken van de werkgever

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

De fiscale regels bij geschenken aan werknemers en niet-werknemers vindt u in deze checklist.

Overzicht nihilwaarderingen

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 15-08-2019

Welke verstrekkingen en terbeschikkingstellingen mag u voor de loonheffingen op € 0 waarderen? Bekijk de checklist.