Verdiepingsartikelen

PSA-beleid heeft baat bij arbocatalogus

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 5 minuten | 10-10-2023

Eén van de ernstigste vormen van psychosociale arbeidsbelasting is blootstelling aan agressie en geweld. Deze vormen van ongewenst gedrag gr...

Arbocatalogus pas in gebruik na toetsing Arbeidsinspectie

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) | 5 minuten | 19-04-2023

Werkgevers hebben een grote mate van vrijheid in het vormgeven van het arbobeleid. Een nuttig hulpmiddel om die ruimte te benutten, is de ar...

Gelijke behandeling bij werving en selectie

Discriminatie | 6 minuten | 05-04-2023

‘Wij zoeken een starter op de arbeidsmarkt’ en ‘Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is vereist’. Dergelijke zinnen komen regelmat...

Het werk van de Arbeidsinspectie

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) | 5 minuten | 22-06-2022

Opeens gebeurt het: een inspecteur van de Arbeidsinspectie op de stoep, onaangekondigd. Uw werkgever en de mensen worden ongerust. Een rondg...

(A)RI&E in huis hebben en maatregelen nemen

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 10 minuten | 12-05-2022

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is verplicht voor iedere organisatie die werknemers in dienst heeft. De RI&E is een overzicht...

Informatie vinden en etiketten lezen

Gevaarlijke stoffen | 10 minuten | 12-05-2022

Behalve in de wet- en regelgeving kunt u ook in andere bronnen informatie vinden over gevaarlijke stoffen. Denk aan de arbocatalogus en over...

Goed voorbereid op een bezoek van de Arbeidsinspectie

OR en arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 07-02-2022

Elke werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers hun werk op een veilige en gezonde manier kunnen uitvoeren. Uw OR draagt bij aan een goed a...

Zelf goed onderzoek doen na arbeidsongeval

Arbeidsongeval | 6 minuten | 23-11-2021

Niemand wil het meemaken, maar toch doen arbeidsongevallen zich voor. Het gevolg is vaak materiële schade voor medewerkers, en vaak ook lets...

Arbeidsongevallen voorkomen

Arbeidsongeval | 5 minuten | 06-07-2021

Elke werkdag krijgt in Nederland zeker één werknemer een arbeidsongeval met letsel, zoals (deels) verlies van een lichaamsdeel of erger. Zoa...

Beroepsziekte op de agenda: de rol van deskundigen

Beroepsziekte | 4 minuten | 17-06-2021

Het rapport Beroepsziekten in beeld zoomt in op de rol van deskundigen bij de preventie van beroepsziekten. Hoe kunnen de verschillende part...