Verdiepingsartikelen

Alternatieven voor PowerPoint zijn er in overvloed

Softwaretips | 5 minuten | 04-05-2022

Belangrijke plannen aankondigen, ideeën delen, de jaarresultaten samenvatten… er is van alles te bedenken waarvoor u een fraaie presentatie...

Het lage-inkomensvoordeel (LIV): bedragen en voorwaarden

LKV en (jeugd-)LIV | 4 minuten | 29-04-2022

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is per 2017 ingevoerd als eerste onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Vandaag de dag is h...

Eigenrisicodragerschap: maak tijdig een bewuste keuze

Eigenrisicodragerschap | 6 minuten | 29-04-2022

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet u in de meeste gevallen twee jaar het loon doorbetalen. Ook moet u zich inspannen...

Door VCR geen risico op latere bijbetalingen aan premies en ZVW-bijdrage

Sociale verzekeringen | 6 minuten | 28-04-2022

De premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moeten worden berekend via het zogeheten voortschrij...

De werkkostenregeling in internationale situaties

Werkkostenregeling (WKR) | 3 minuten | 26-04-2022

In de huidige tijd van vervaagde grenzen is de kans groot dat ook uw onderneming voor werknemers (weleens) met internationale situaties te m...

Samenwerkingsverbanden met andere ondernemers opzoeken

Ondernemingsrecht | 6 minuten | 20-04-2022

Nu uit cijfers van de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal faillissementen langzaam begint t...

Basismaatregelen voor cybersecurity

Cybersecurity | 5 minuten | 20-04-2022

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, werkt aan een digitaal veilig Nede...

Bestuurder die fout maakt is niet direct aansprakelijk

Bestuurdersaansprakelijkheid | 6 minuten | 19-04-2022

Als uw bv het weleens moeilijk heeft gehad, heeft u er vast mee te maken gehad: uw schuldeiser dreigt u persoonlijk aansprakelijk te stellen...

De fiscus aan het werk zetten met ingebrekestelling

Contact met de Belastingdienst | 5 minuten | 04-04-2022

Bent u het niet eens met een aanslag dan dient u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaar in. Dan wilt u natuurlijk wel zo...

De loonkostenvoordelen: voorwaarden en bedragen

LKV en (jeugd-)LIV | 6 minuten | 31-03-2022

De loonkostenvoordelen (LKV’s) zijn tegemoetkomingen per werknemer per uur die een organisatie kan krijgen voor het (opnieuw) in dienst neme...