Exportkredietverzekering ondersteunt het mkb

3 november 2016 | Door redactie

Uit een recente beleidsevaluatie van de exportkredietverzekering blijkt dat deze regeling doeltreffend is. Ondernemingen uit het mkb kunnen via een verkort formulier in aanmerking komen voor een exportkredietverzekering.

In de recente beleidsdoorlichting is aangetoond dat de exportkredietverzekering in de periode 2005-2015 doeltreffend is geweest en dat de beschikbare middelen op een doelmatige manier zijn ingezet. De exportkredietverzekering is een verzekering die vooral wordt ingezet bij de export (tools) van kapitaalgoederen of kapitaalintensieve diensten naar landen buiten de Europese Unie (tool).

Cijfers van het CBS

De positieve conclusies uit de beleidsdoorlichting worden ondersteund door berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de calculaties van het CBS blijkt namelijk dat er in de periode 2010-2014 jaarlijks gemiddeld een kwart procent van het bruto binnenlandse product door de exportkredietverzekering werd ondersteund.

Verkort aanvraagformulier inleveren

Het mkb kan ook profiteren van de exportkredietverzekering. Om de administratieve lasten voor deze groep ondernemingen niet te groot te maken, is er voor het mkb een verkort aanvraagformulier (word) opgesteld. Dit formulier moet u inleveren bij Atradius, dit is de organisatie die namens de overheid alle aanvragen voor exportkredietverzekeringen behandelt.