VERDIEPINGSARTIKEL

Wanneer liever bruteren dan onderbrengen in vrije ruimte?

3 december 2019 4 minuten Door redactie

Sinds de invoering van de WKR lijken extra beloningen aan werknemers hoe langer hoe vaker in de vrije ruimte terecht te komen. De algemene tendens is: als een kostenpost de gebruikelijkheidstoets doorstaat, kunt u deze kosten het beste ten laste van de vrije ruimte brengen, zelfs al moet uw onderneming er dan 80% eindheffing over betalen. In specifieke gevallen is het echter gunstiger om zo’n extra beloning te bruteren...

Als u een werknemer in 2019 per maand € 100 extra nettoloon geeft, moet uw onderneming de over dit bedrag verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen voor haar rekening nemen. Dit wordt ook wel bruteren genoemd.

Als de betreffende werknemer in het 51,75%-tarief van de loonbelastin

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.