Ondernemers vooral bezorgd over cybersecurity

30 januari 2023 | Door redactie

Wereldwijd liggen ondernemers vooral wakker van cyberincidenten. Ook bedrijfsonderbrekingen, zoals de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, en macro-economische ontwikkelingen, zoals monetair beleid, zijn zaken waar ondernemers zich regelmatig zorgen over maken. Dit blijkt uit recent onderzoek.

Jaarlijks vraagt verzekeraar Allianz ondernemers uit 94 landen om welke risico’s zij zich vooral zorgen maken. Dit jaar bleek, net als vorig jaar, cyberincidenten bovenaan de lijst te staan van de Risk Barometer van Allianz. De vergaande digitalisering en afhankelijkheid van ICT en internet maakt ondernemingen kwetsbaar voor cyberincidenten, zoals ransomware-aanvallen of datalekken. Het is daarom voor ondernemingen van belang om aandacht te besteden aan cybersecurity. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel ondernemers verwachten dat er in 2023 sprake zal zijn van bedrijfsonderbrekingen, die het gevolg zijn van ontwikkelingen als de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Energiecrisis een groot probleem

Dit jaar staat voor het eerst de ‘energiecrisis’ in de top 10 van de Allianz Risk Barometer 2023 (pdf). Voor menig onderneming is een tekort aan energie en de hoge prijzen een groot probleem, dat winstgevendheid belemmert. Ondernemingen zien zich vaak genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te treffen, zoals tijdelijke sluiting of het verplaatsen van de productie naar alternatieve locaties. Volgens het onderzoek van Allianz zijn in Europa vooral voeding, landbouw, chemicaliën, farmaceutica, bouw en de maak-industrie kwetsbare sectoren.

Top 10 van ondernemerszorgen

De complete top 10 van zaken waar ondernemers wereldwijd zich zorgen over maken is als volgt:

  1. Cyberincidenten (34%)
  2. Nieuwe bedrijfsonderbrekingen (34%)
  3. Macro-economische ontwikkelingen (25%)
  4. Energiecrisis (22%)
  5. Veranderingen in wetgeving (19%)
  6. Natuurrampen (19%)
  7. Klimaatverandering (17%)
  8. Personeelstekort (14%)
  9. Brand- en explosiegevaar (14%)
  10. Politieke risico’s en geweld (13%).