E-learning

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 20 minuten21-12-2017

De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, ide...

AVG: Data-protection Impact Assessment

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 8 minuten20-12-2017

Bijna iedere organisatie verwerkt tegenwoordig wel op enige manier persoonsgegevens en is dus verplicht te voldoen aan de wet- en regelgevin...

AVG: functionaris voor de gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 8 minuten19-12-2017

Niet iedere organisatie is verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Alleen organisaties die op grootschalig...

AVG: wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens en verwerkers?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 9 minuten11-12-2017

Door de AVG gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Maar wat zijn precies persoonsgegevens? En welke persoo...

AVG: het recht om vergeten te worden

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 7 minuten06-12-2017

Door de AVG gelden er nieuwe en aangescherpte regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Een veelbesproken onderwerp gaat over...

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 11 minuten22-11-2017

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG, gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van bet...

AVG: het sollicitatieproces

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 11 minuten21-11-2017

Door de AVG gelden er per 25 mei 2018 nieuwe en aangescherpte privacyregels en dat heeft ook invloed op het sollicitatieproces. Deze e-learn...

AVG: een introductie

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 14 minuten14-11-2017

De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hi...

Wet DBA

Wet DBA 6 minuten14-12-2016

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de Verklaring arbeids...

Onderhandelen deel 2

Persoonlijke vaardigheden 16 minuten12-11-2014

De andere partij doet een voorstel, maar dat sluit niet helemaal aan bij wat u in gedachten had. Wist u nu maar wat meer over de kunst van h...