Is het mogelijk om alsnog BTW te rekenen?

17 juli 2019

Kan ik alsnog BTW vragen bij een dienst waar eerst 0% BTW voor gold, maar waar door uitbreiding van werkzaamheden wel BTW op zit?

Als u werkzaamheden verricht die BTW-vrijgesteld zijn dan vermeldt u geen BTW-tarief en BTW-bedrag op de factuur, ook geen 0%. Maak goed onderscheid tussen toepassing van 0%-tarief (wel recht op BTW-aftrek op inkopen) en de BTW-vrijstelling (geen recht op BTW-aftrek), en vermeld duidelijk op de factuur of 0% BTW verschuldigd is of dat sprake is van een BTW-vrijstelling.

BTW-aangifte

Door u verrichte werkzaamheden die niet onder een BTW-vrijstelling vallen moet u mét BTW factureren. U bent dan verplicht om BTW op de factuur te vermelden en dit aan te geven in de BTW-aangifte. Op de factuur moet dus een BTW-tarief en een BTW-bedrag zijn vermeld. Facturen met betrekking tot BTW-belaste prestaties waarop geen BTW in rekening is gebracht, moeten daarom worden gecorrigeerd. Daarbij zijn er twee mogelijkheden:

  • Bent u een prijs exclusief BTW overeengekomen, dan kunt u de BTW via een aanvullende nota nog in rekening brengen. U factureert de BTW dan als extra bedrag.
  • Heeft u een prijs afgesproken die inclusief BTW is en heeft u dit bedrag al in rekening gebracht, dan moet u de eerder uitgereikte factuur corrigeren en het gefactureerde bedrag splitsen in vergoeding en de daarover verschuldigde BTW.