Wettelijke rente voor (niet-)handelstransacties

19 april 2024 | Door redactie

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als een organisatie een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente voor niet-handelstransacties ligt voor 2024 op 7%. Voor handelstransacties is het percentage 12,5%. Dit percentage mag een organisatie dus in rekening brengen als zakelijke klanten niet binnen de gestelde betalingstermijn betalen. Overigens kunt u contractueel ook een ander percentage afspreken.

Om betalingsachterstanden van debiteuren zoveel mogelijk tegen te gaan, mogen organisaties van de wet een bepaald rentepercentage in rekening brengen als klanten te laat zijn met betalen. Van deze zogenoemde wettelijke rente zijn twee varianten:

  • De niet-handelstransactie: dit betreft transacties tussen winkels en consumenten, of breder; bedrijf en particulier. Ook overeenkomsten tussen particulier en overheid vallen onder de niet-handelstransacties.
  • De handelstransactie: dit betreft alle overeenkomsten met bedrijven en overheidsorganisaties zoals goothandel - winkel (bedrijf - bedrijf), gemeente - aannemersbedrijf (overheid - bedrijf) of provincie - UWV (overheid - overheid).

Afwijken met percentages en betalingstermijnen mag

Organisaties mogen deze rente rekenen zodra een debiteur te laat is met betalen. De boeterente mag pas berekend worden vanaf 30 dagen nadat een afnemer de factuur of prestatie heeft ontvangen. Dit is de wettelijke betalingstermijn. De wettelijke rentepercentages gelden voor elke dag dat de afnemer te laat is met betalen. Is een afnemer te laat met betalen, dan is het niet nodig een aanmaning of ingebrekestelling te versturen als het om een zakelijke klant gaat. Dit moet wel bij  consumenten. In algemene voorwaarden kunnen organisaties andere afspraken vastleggen, zowel over rentepercentages als betalingstermijnen. De wet eist daarvan dat die wel redelijk moet zijn. Als u geen betalingstermijn heeft afgesproken, bedraagt deze standaard dertig dagen. Het is verstandig grip te houden op uw debiteuren (tools).