Infographics

Communiceren over integriteit

OR en arbeidsomstandigheden 18-06-2024

Integer handelen versterkt het vertrouwen van afnemers van goederen en diensten en het vertrouwen tussen werkgever en werknemers en de werknemers onderling....

Regeling werkoverleg

Rechten van de OR 16-04-2024

Artikel 28, lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR de wettelijke taak om onder meer het werkoverleg te bevorderen. Het doel daarvan is dat werknemers...

In beroep bij de Ondernemingskamer

OR en geschillen 19-03-2024

Bij veel belangrijke voorgenomen besluiten moet de bestuurder de OR tijdig om advies vragen. Houdt de bestuurder zich niet aan de regels van het adviesrecht (artikel...

Analoge of digitale OR-verkiezingen

OR-verkiezingen 12-02-2024

Uw OR heeft de taak om de verkiezingen voor de nieuwe OR te organiseren. Deze kunnen analoog of digitaal plaatsvinden. Ook een combinatie – hybride verkiezingen...

Bevoegdheden OR bij beloningsbeleid

Rechten van de OR 09-02-2024

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR verschillende opties om invloed uit te oefenen op de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. De regels verschillen...

Vormen van medezeggenschap

Werkwijze OR 16-01-2024

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

Adviesrecht vs instemmingsrecht

Rechten van de OR 10-10-2023

Dankzij het advies- en instemmingsrecht kan de OR veel invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen de organisatie. De bestuurder moet de OR om advies vragen bij voorgenomen...

Adviesrecht OR bij benoeming nieuwe bestuurder

Werkwijze OR 11-09-2023

De OR heeft adviesrecht bij de benoeming van een nieuwe bestuurder (artikel 30 WOR). Dat geldt ook bij een tijdelijke benoeming (interim). Het is van belang dat de OR...

Extern advies inwinnen

Werkwijze OR 08-08-2023

Artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR het recht om één of meer externe deskundigen in te schakelen op kosten van de organisatie....

Het dagelijks bestuur (DB) van de OR

Samenstelling van de OR 14-06-2023

De OR moet een OR-voorzitter en een vice-voorzitter kiezen. Daarnaast moet de OR het secretariaat regelen door een OR-secretaris of een ambtelijk secretatis te benoemen....