Doorontwikkeling g-rekening laat op zich wachten

8 mei 2017 | Door redactie

De Belastingdienst zou eind 2016 met de banken in overleg gaan over de toekomst van de g-rekening. Onlangs werd duidelijk dat dit bestuurlijk overleg is uitgesteld tot de tweede helft van dit jaar.

In de 19e halfjaarsrapportage die de Belastingdienst dit voorjaar presenteerde, staat onder meer een update over de doorontwikkeling van de g-rekening (tool). Het is al sinds het stranden van het depotstelsel in 2015 duidelijk dat dit stelsel van geblokkeerde rekeningen bij een bank toekomstbestendig moet worden gemaakt. Dit is immers een belangrijk middel voor organisaties om zich tegen de inlenersaansprakelijkheid te beschermen.

Onderdeel van Investeringsagenda Belastingdienst

De vorige halfjaarsrapportage meldde al dat de doorontwikkeling van de g-rekening veel tijd, geld en automatiseringscapaciteit zou gaan kosten. De Belastingdienst en de banken zouden hier eind 2016 over in overleg gaan.

Overleg Belastingdienst en banken pas derde kwartaal 2017

Uit de 19e halfjaarsrapportage (pdf) blijkt dat het g-rekeningenproject nu onderdeel is van de zogenoemde Investeringsagenda van de Belastingdienst. Dit is het stapsgewijze verandertraject waar de Belastingdienst sinds mei 2015 in zit en dat moet zorgen voor efficiëntere en goedkopere dienstverlening aan burgers en bedrijven. In dat kader gaat de Belastingdienst in kaart brengen welke kansen er precies zijn bij de doorontwikkeling van de g-rekening en hoe die passen binnen de doelen en investeringen van de Belastingdienst. Het bestuurlijk overleg tussen de Belastingdienst en de banken is met wederzijds goedvinden uitgesteld tot het derde kwartaal van dit jaar.