Elektronisch inloggen in EU met officieel nationaal ID-bewijs

1 oktober 2018 | Door redactie

Op 29 september is het grensoverschrijdend digitaal inloggen ingegaan. Door de eIDAS-verordening kunnen organisaties en particulieren met een erkend elektronisch identificatiemiddel inloggen bij instanties die in het buitenland gevestigd zijn. Op dit moment zijn dat nog vooral publieke organisaties.

Organisaties kunnen digitaal inloggen bij een groot aantal Nederlandse instanties via bijvoorbeeld DigiD of eHerkenning. Door het ingaan van de eIDAS-verordening op 29 september 2018 moeten dergelijke officiële nationale inlogmiddelen nu in alle lidstaten van de EU geaccepteerd worden. Op het moment dat DigiD of eHerkenning Europees herkend zijn, moet het makkelijker worden bepaalde zaken te regelen. Expats van een organisatie kunnen dan bijvoorbeeld zaken regelen in de gemeente waar ze gestationeerd zijn door in te loggen met hun eID uit het land van herkomst, als dit tenminste een EU-land betreft. Ondernemers zoals boeren in de Belgische en Duitse grensstreek kunnen inloggen op een portal als MijnRVO.nl van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ze kunnen dit doen met hun Duitse of Belgische eID.

Belastingzaken en bankzaken

Door de eIDAS-verordening moeten op termijn – waarschijnlijk in 2019 – diverse handelingen mogelijk worden met een internationale inlog. Naast toegang tot publieke diensten moet het bijvoorbeeld ook mogelijk worden om belastingzaken, bankzaken of toegang tot medische dossiers via een grensoverschrijdend eID te regelen. Ook het zetten van een elektronische handtekening via diensten als eSignature, eTimestamp of eSeal moet daarmee mogelijk worden. Verder wordt er nog gewerkt aan de optie om ook in te loggen met een rijbewijs of ID-kaart (tool) via de combinatie van informatie op een chip en een pincode.