Nieuws

or

Forse stijging minimumloon vraagt om aandacht OR

OR | 30-11-2022 | OR en arbeidsvoorwaarden

Met ingang van 1 januari 2023 gaat het minimumloon flink omhoog. Dit kan gevolgen hebben voor de beloningsverhoudingen in de organisatie. De...

or

OR moet Wet transparante arbeidsvoorwaarden kennen

OR | 16-09-2022 | OR en arbeidsvoorwaarden

Sinds 1 augustus 2022 geldt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Voor de OR is het van belang te weten wat deze wijziging...

or

OR, trek aan de bel bij scheve beloningsverhoudingen!

OR | 02-09-2022 | OR en arbeidsvoorwaarden

De ondernemingsraad (OR) moet gelijke behandeling binnen de organisatie bevorderen. Die gelijke behandeling uit zich ook in de beloningsverh...

or

OR heeft soms instemmingsrecht op gedragscode cao

OR | 12-08-2022 | OR en arbeidsvoorwaarden

De meeste cao’s bevatten ook gedragscodes. Bij onderdelen van deze gedragsregels die raakvlakken hebben met de onderwerpen zoals opgesomd in...

hr

Werkgevers bieden groene arbeidsvoorwaarden aan

HR | 28-07-2022 | Duurzaam ondernemen

Werkgevers gaan ver om zich te onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt. Dit hoeft niet altijd alleen maar ten goede te komen van (potentiële...

or

Rol OR bij harmoniseren arbeidsvoorwaarden

OR | 08-04-2022 | OR en arbeidsvoorwaarden

Bij een fusie of bedrijfsovername kan de bestuurder niet om de ondernemingsraad (OR) heen. De Wet op de ondernemingsraden geeft de OR nameli...

or

SER-advies geeft OR houvast bij beleid hybride werken

OR | 04-04-2022 | OR en arbeidsvoorwaarden

Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over waar zij werken. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn advies aan het kabin...

or

Vragen over: wel of geen cao

OR | 28-02-2022 | OR en arbeidsvoorwaarden

Ruim 80% van de Nederlandse werknemers valt onder een cao. Het betekent dat bij ongeveer één op de vijf werknemers de arbeidsvoorwaarden op...

or

OR moet (scheve) beloningsverhouding op agenda zetten

OR | 10-01-2022 | OR en arbeidsvoorwaarden

In de eerste week van dit jaar hadden de eerste Nederlandse topbestuurders al het jaarinkomen verdiend waar een werknemer met een minimumloo...

or

SER-advies geeft OR houvast voor verbetervoorstel

OR | 09-06-2021 | OR en arbeidsvoorwaarden

Er is veel ruimte voor verbetering op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het ontwerpadvies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs naar h...