Nieuws

or

Voor drie jaar in de OR, tenzij…

OR | 09-10-2019 | OR-verkiezingen

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat dat OR-leden voor drie jaar zitting nemen in de ondernemingsraad (OR). In de regel staan er da...

or

OR moet afspiegeling zijn van hele organisatie

OR | 04-10-2019 | OR-verkiezingen

De ondernemingsraad (OR) moet een goede afspiegeling zijn van de hele organisatie. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Een oplossing...

or

Bezwaar en beroep bij functiewaardering

OR | 02-10-2019 | Functioneren en beoordelen

De wijziging van een functiewaarderingssysteem heeft mogelijk grote gevolgen voor de functie-inhoud of het loon van de werknemers. Daarom is...

or

OR mag kiesrechttermijn veranderen

OR | 09-09-2019 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) staan beschreven in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ook al krijgt de OR ruimte v...

or

SER wil jongeren meer betrekken bij medezeggenschap

OR | 02-09-2019 | Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is het klankbord van de organisatie. Daarom is het goed als de leden afkomstig zijn van verschillende afdelingen en...

or

SER adviseert: verkort kiesrechttermijnen voor OR

OR | 22-07-2019 | OR-verkiezingen

De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat jongeren en flexwerkers meer betrokken moeten worden bij medezeggenschap. Zij adviseert minister...

or

Wel en niet in voorlopig OR-reglement

OR | 11-05-2018 | Werkwijze OR

Hoewel het voorlopig OR-reglement de basis is voor het definitieve reglement, zijn er ook een aantal zaken die er niet in thuishoren. Wat er...

or

Voorlopig OR-reglement dwingt tot keuzes

OR | 30-04-2018 | Werkwijze OR

Een voorlopig OR-reglement beschrijft de gang van zaken wat betreft de OR-verkiezingen. Dat is een zorgvuldige klus, want het moet juridisch...

or

SZW wil flexwerkers goed betrekken bij medezeggenschap

OR | 07-03-2018 | Flexwerkers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag dat ook flexwerkers zich goed mengen in medezeggenschap. Hij benadruk...

or

Veel vrijwilligers en zzp’ers geen stem tijdens OR-verkiezingen

OR | 30-08-2017 | OR-verkiezingen

Veel ondernemingsraden richten zich uitsluitend op werknemers met een arbeidscontract. Vrijwilligers en zzp’ers binnen een organisatie mogen...