Nieuws

s

Sociale premies 2018: lichte wijziging

Salarisadministratie | 19-09-2017 | Prinsjesdag

Er zijn slechts kleine wijzigingen in de premies voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen in 2018 ten opzichte van 2017.

hr

Flexibele AOW-leeftijd heeft geen toevoegde waarde

HR | 06-09-2017 | AOW

De flexibilisering van de AOW heeft amper toegevoegde waarde. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken...

s

Nieuw verdrag met China: de gevolgen voor uw organisatie

Salarisadministratie | 24-08-2017 | Buitenlandse werknemers

Per 1 september geldt er een nieuw socialezekerheidsverdrag met China. Dat heeft gevolgen voor de loonadministratie als er werknemers van uw...

hr

Volledige transitievergoeding voor AOW-naderende werknemer

HR | 22-08-2017 | Transitievergoeding

Een werknemer die de AOW-leeftijd nadert, heeft bij ontslag gewoon recht op de volledige transitievergoeding. Dit bepaalde het gerechtshof o...

s

Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 staat nu al online

Salarisadministratie | 18-07-2017 | Handboek Loonheffingen

De Belastingdienst is er vlot bij; op 18 juli 2017 kwam de eerste uitgave van Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 online! Daarin staan alle veran...

a

Nieuwe STECR Werkwijzer duurzame inzetbaarheid

Arbo | 30-06-2017 | Duurzame inzetbaarheid

Werknemers moeten er ook zelf voor zorgen dat zij langer inzetbaar blijven. Om werkgevers te helpen werknemers hierop aan te spreken, is er...

f

Vervolgacties na Prinsjesdag

Fiscaal | 24-05-2017 | Prinsjesdag

Onlangs is het Rijksjaarverslag 2016 gepubliceerd. In dit rapport legt de Rijksoverheid verantwoording af over het jaar 2016. In deze rappor...

s

SER: individuele pensioenpot en minder zekerheid

Salarisadministratie | 11-05-2017 | Pensioen via de werkgever

Als het aan de Sociaal-Economische Raad (SER) ligt, krijgen werknemers individuele pensioenspaarpotten. De hoogte van de uitkering moet pas...

a

Vergrijzing vraagt om verbetering gezond werk

Arbo | 31-03-2017 | Duurzame inzetbaarheid

In 2040 bestaat meer dan een kwart van de Europese beroepsbevolking uit 65-plussers. Daarom trekt het European Agency for Safety and Health...

hr

Tweede Kamer verwerpt wet flexibele AOW

HR | 23-02-2017 | AOW

Het wetsvoorstel dat ervoor moest zorgen dat werknemers hun AOW-uitkering een paar jaar eerder of later dan de AOW-gerechtigde leeftijd kunn...