Nieuws

hr

Hoge Raad: AOW’er geen transitievergoeding betalen mag

HR | 01-05-2018 | Transitievergoeding

Werkgevers hoeven geen transitievergoeding te betalen aan werknemers die zij op of na het bereiken van de AOW-leeftijd ontslaan. De Hoge Raa...

hr

Onder de WAB meer geld kwijt aan transitievergoeding?

HR | 12-04-2018 | Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) moet diverse wijzigingen aanbrengen in de regels voor de transitievergoeding. Die wijzigingen...

hr

Ook mee- en tegenvallers moeten in het pensioenoverzicht

HR | 06-02-2018 | Wet pensioencommunicatie

Medio 2019 moeten pensioenuitvoerders drie bedragen kunnen geven over het te bereiken pensioen: een verwacht scenario, een optimistisch scen...

hr

Bedoeling is doorslaggevend bij RVU, niet uitwerking

HR | 18-01-2018 | Ontslagvergoeding

Als de Belastingdienst beoordeelt of er sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU), moet hij daarbij uitgaan van de bedoeli...

s

Hoe hoog is het tabeltarief voor de eindheffing in 2018?

Salarisadministratie | 28-12-2017 | Tarieven 2019

In bepaalde situaties is het gebruikelijk of verplicht dat uw organisatie de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor haar rekening neem...

hr

Belangrijke personeelswetswijzigingen per 1 januari 2018

HR | 21-12-2017 | Minimumloon

Op 1 januari 2018 zijn er weer een aantal nieuwe wettelijke maatregelen ingegaan op het gebied van personeel en arbeid. Werkgevers moeten hu...

s

Voorwaarden LKV arbeidsgehandicapten aangescherpt

Salarisadministratie | 06-12-2017 | LKV en (jeugd-)LIV

Als een werkgever voor een arbeidsgehandicapte werknemer een loonkostenvoordeel (LKV) wil ontvangen, moet er voldaan zijn aan een aantal voo...

hr

AOW-leeftijd blijft in 2023 67 jaar en drie maanden

HR | 06-11-2017 | AOW

In 2023 gaat de AOW-leeftijd niet omhoog. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkge...

hr

Uitkijken bij seniorenregeling voor boete Belastingdienst

HR | 02-11-2017 | Pensioen via de werkgever

Maakt een werknemer gebruik van een seniorenregeling, dan moet de werkgever opletten dat hij niet minder dan 50% van zijn oorspronkelijke ar...

a

Werkgevers doen onvoldoende aan duurzame inzetbaarheid

Arbo | 24-10-2017 | Duurzame inzetbaarheid

Uit het rapport 'Arbeidsmarkt in kaart' van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat werkgevers weinig moeite doen om hun werknemers l...