Organisaties slecht voorbereid op risico's

6 mei 2019 | Door redactie

De economische achteruitgang, reputatieschade en snel veranderende marktfactoren worden door menig organisatie gezien als de drie grootste risico’s en uitdagingen. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek onder risicomanagers.

Om de 2 jaar wordt de ‘Global Risk Management Survey’ uitgevoerd. Het doel is vaststellen wat de belangrijkste risico’s (tool) en uitdagingen zijn waar organisaties mee te maken hebben. Een grote groep risico’s staat dit keer voor het eerst in de top 15. Dit zijn snel veranderende marktfactoren (3), distributie en leveranciers (12), kapitaal/kredietrisico (13) en disruptieve technologie (14).

Nieuwe en veranderende risico's 

De ondervraagde risicomanagers melden dat zij nog nooit zo slecht zijn voorbereid op risico's. Veel van de grootste risico’s – denk aan de economische teruggang en toenemende concurrentie – zijn namelijk niet of nauwelijks verzekerbaar.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat organisaties vooral ook worstelen met nieuwe en veranderende risico’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cyberdreiging, klimaatverandering en geopolitieke risico’s. Samenhangend met de meer concurrerende en globaliserende economie leidt dit ertoe dat organisaties zich nog nooit zo onvoorbereid hebben gevoeld op het gebied van risicomanagement.

Risicomanagement op directieniveau 

Tegen veel risico’s kunnen organisaties zich verzekeren. Andere risico’s kunnen beperkt worden door een goede beleidsvoering, zoals een webcare-team of een goede digitale beveiliging tegen spam, malware en virussen.
Volgens Aon, de uitvoerder van het onderzoek, moet risicomanagement op directieniveau in de organisatie worden belegd en meer in samenhang worden gebracht met compliance, crisismanagement, Business Continuity Management (BCM) en IT-beveiliging.

Global Risk Management Survey 

De verzekeraar voert de Global Risk Management Survey sinds 2007 om de 2 jaar uit. In het laatste kwartaal van 2018 werden 2.672 risicomanagers, chief risk officers (cro’s), chief financial officers (cfo’s) en andere verantwoordelijken ondervraagd in zo’n 60 landen en 33 bedrijfstakken. Van de respondenten werkt 48% bij kleine, middelgrote en grote Europese organisaties of ondernemingen.