Mysterie van de gecomprimeerde mappen in Windows

23 februari 2022 | Door redactie

Eerder waren er altijd gecomprimeerde mappen te vinden in Windows. Die mappen moesten zaken bij elkaar houden én zorgen voor ruimtebesparing. De grote vraag is nu: waar is die optie gebleven in Windows 10 en 11?

Tot en met versie 8.x van Windows zat de optie ‘Gecomprimeerde (gezipte) map’ standaard in het submenu van tabblad Nieuw. In de nieuwste Windows-versies komt de optie ook nog voor, maar verdwijnt die zodra er een app is geïnstalleerd die min of meer hetzelfde doet, zoals WinZip, 7z of WinRar. Wellicht hebben de ICT’ers in de organisatie dit onder handen genomen. De optie is dan waarschijnlijk in het Nieuw-menu vervangen door de bij die app behorende equivalent, bijvoorbeeld Nieuw, WinRAR ZIP-archief. Maar helemaal verdwenen is de optie in Windows 10 en 11 niet. Door met de rechtermuisknop te klikken op een map of bestand is in het snelmenu, achter de optie ‘Kopiëren naar’, ook de keuze ‘Gecomprimeerde (gezipte) map’ te vinden. In Windows 11 (artikel) moet een computergebruiker daarvoor overigens eerst nog de keuze ‘Meer opties weergeven’ gebruiken.

Verwijderd of corrupt geraakt

Zo zijn archiefmappen op de ‘oude’ Windows-manier te maken. Het is ook mogelijk om achteraf nog allerlei objecten toe te voegen (door te verslepen). Om deze omweg te kunnen gebruiken, moet zich in de map C:UsersinfoAppDataRoamingMicrosoftWindowsSendTo het pictogram van ‘Gecomprimeerde (gezipte) map’ bevinden. Dat is in principe standaard het geval. Mocht de optie niet in het snelmenu te zien zijn, dan is die verwijderd of corrupt geraakt. Het kopiëren naar die map van een exemplaar van een andere computer kan dan ook soelaas bieden, waarbij uiteraard altijd de ICT-veiligheid in het oog moet worden gehouden.