Tools

Waarschuwingsbrief slecht functioneren

Maatwerkbrief | Disfunctioneren | 22-10-2019

Stel bij slecht functioneren van de werknemer een waarschuwingsbrief op voor het dossier met behulp van deze maatwerkbrief.

Werknemer vragen zich voor te bereiden op POP-gesprek

Maatwerkbrief | Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) | 22-10-2019

Met behulp van deze tool zorgt u ervoor dat het POP-gesprek (Persoonlijk Ontwikkel Plan) soepel en efficiënt verloopt.

Uitnodiging planningsgesprek

Maatwerkbrief | Functioneren en beoordelen | 22-10-2019

Nodig de werknemer een aantal weken voor het planningsgesprek uit. Een uitnodiging heeft u met gemak gemaakt met behulp van deze brief.

Uitnodiging functioneringsgesprek

Maatwerkbrief | Functioneren en beoordelen | 22-10-2019

Nodig uw werknemers uit voor een functioneringsgesprek. Zo kunt u direct uitleg geven over wat het functioneringsgesprek precies inhoudt.

Uitnodiging beoordelingsgesprek

Maatwerkbrief | Functioneren en beoordelen | 22-10-2019

Maak uw werknemer er middels deze maatwerkbrief op attent dat het jaarlijkse beoordelingsgesprek eraan komt.

Een functiewijziging schriftelijk bevestigen

Maatwerkbrief | Functioneren en beoordelen | 21-10-2019

Met deze maatwerkbrief zorgt u ervoor dat u afspraken over een functiewijziging zwart op wit heeft staan.

Verslag functioneringsgesprek

Formulier | Functioneren en beoordelen | 18-10-2019

Bij het voeren van een functioneringsgesprek kunt u in dit formulier bijhouden wat er gezegd wordt voor een volledig gespreksoverzicht.

Vragenformulier functioneringsgesprek

Formulier | Functioneren en beoordelen | 18-10-2019

Dit formulier helpt u niet alleen bij de voorbereiding van een functioneringsgesprek, maar kan tijdens het gesprek als hulpmiddel dienen.

Beoordelingsformulier

Formulier | Functioneren en beoordelen | 18-10-2019

In veel organisaties worden beoordelingsgesprekken gevoerd met medewerkers. Met deze tool kunt u eenvoudig een beoordelingsformulier maken.

Werknemers beoordelen op competenties

Checklist | Functioneren en beoordelen | 13-08-2019

Leer aan de hand van deze tool op welke kenmerken van meetbaar gedrag u moet letten.