Tools

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 08-08-2022

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2015 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Instructie aanvraag studenten- en scholierenregeling

Video | Aangifte loonheffingen | 18-07-2022

Studenten en scholieren die hun werk als bijbaantje doen, kunnen door de werkgever de studenten- en scholierenregeling laten toepassen.

Handboek Loonheffingen 2022 met register

Reglement | Aangifte loonheffingen | 07-07-2022

De pdf van Handboek Loonheffingen 2022 – de tweede versie van 7 juli – bevat de regels voor de loonheffingen in 2022. En een register!

Volmacht inhoudingen op het loon van de werknemer

Overeenkomst | Loonadministratie | 06-04-2022

Gebruik deze tool om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de voorwaarden om kosten rechtstreeks uit het loon van de werknemer te betalen.

Model jaaropgaaf

Formulier | Loonadministratie | 01-03-2022

Een werknemer moet na afloop van ieder jaar een jaaropgaaf van zijn werkgever ontvangen. Dit model zet de verplichte gegevens op een rij.

Model loonstaat

Formulier | Loonadministratie | 04-01-2022

Deze tool biedt u een loonstaat met alle door de Belastingdienst vereiste componenten.

Personeelslening overeenkomst

Overeenkomst | Loonadministratie | 04-01-2022

Gebruik deze overeenkomst als u geld wilt uitlenen aan uw werknemer.

Jaarinkomen berekenen

Rekentool | Beloning | 03-01-2022

Met deze online rekentool bepaalt u met een paar muisklikken hoe hoog het jaarinkomen van een werknemer is.

Bruto-nettoberekening salaris

Rekentool | Loonadministratie | 03-01-2022

Met deze rekentool kunt u snel een indicatie krijgen van wat een werknemer bij een bepaald brutoloon onder aan de streep overhoudt.

Wel of geen samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Checklist | Loonadministratie | 08-11-2021

Met deze checklist kunt u snel bekijken of het aanvragen van een samenhangende groep inhoudingsplichtigen (SGI) voor uw organisatie slim is.