Tools

Loonindexcijfers

Vergelijking | Loonadministratie | 09-12-2019

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers vanaf 2015. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Model jaaropgaaf

Formulier | Loonadministratie | 25-11-2019

Een werknemer moet na afloop van ieder jaar een jaaropgaaf van zijn werkgever ontvangen. Dit model geeft een overzicht van verplichte delen

Toestemming vragen voor digitale loonstrook

Maatwerkbrief | Loonadministratie | 22-10-2019

U moet werknemers actief toestemming vragen voor het digitaal versturen van de loonstrook. Vraag toestemming met deze maatwerkbrief.

Marktanalyse salarissoftware 2019-2020

Vergelijking | Loonadministratie | 07-10-2019

Het is belangrijk om de functionaliteit van salarissoftware af te stemmen op behoefte. In deze tool vergelijkt u salarissoftware aanbieders.

Bruto-nettoberekening salaris

Rekentool | Loonadministratie | 06-09-2019

Met deze rekentool kunt u snel een indicatie krijgen van wat een werknemer bij een bepaald brutoloon onder aan de streep overhoudt.

Volmacht inhoudingen WAS

Overeenkomst | Loonadministratie | 13-08-2019

Gebruik deze tool om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de voorwaarden om kosten rechtstreeks uit het loon van de werknemer te betalen.

Modelovereenkomst kostenvergoeding

Overeenkomst | Loonadministratie | 08-08-2019

Deze tool biedt een modelovereenkomst waarmee werkgever en werknemer kunnen vastleggen wat is afgesproken rond de vergoeding van kosten.

Zorgverzekeringspremie en huisvestingskosten inhouden

Stappenplan | Loonadministratie | 08-08-2019

Met welke bijzondere administratieve verplichtingen moet u rekening houden?

Tips bij het onderbouwen van een vaste kostenvergoeding

Checklist | Loonadministratie | 06-08-2019

Deze tool biedt tips bij het onderbouwen van een onbelaste vaste kostenvergoeding voor gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten.

Aandachtspunten bij de digitale loonstrook

Checklist | Loonadministratie | 06-08-2019

Deze checklist geeft u een overzicht van waar u precies op moet letten bij het aanbieden van digitale salarisstroken.