Loonindexcijfers

Vergelijking

MS Excel 37.04 kb

09-12-2019

Download deze tool
Dit overzicht geeft u inzicht in de loonindexcijfers vanaf 2015. Het loonindexcijfer geeft de stijgingsfactoren van het loonniveau van de cao-lonen van alle sectoren weer ten opzichte van de maand en het jaar ervoor. De tool wordt periodiek geactualiseerd met de meest recente cijfers.