Tools

Wettelijk minimumloon berekenen

Rekentool | Minimumloon | 02-02-2023

Vul vier velden in en u ziet het geldende wettelijk minimumloon per maand, week, dag en uur. Voor 2019, 2020, 2021, 2022 en 1e helft 2023.

Voorbeeld privacyverklaring

Reglement | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 02-02-2023

Deze tool geeft u een voorbeeld voor een privacyverklaring op uw website.

Informeren over opties eerder stoppen met werken

Maatwerkbrief | Pensioen via de werkgever | 01-02-2023

Stuur de werknemer een brief over pensioenopties bij het stoppen met werken vóór de AOW-leeftijd

Toets uw verwerkersovereenkomst

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 01-02-2023

Deze tool kunt u gebruiken om de inhoud van de verwerkersovereenkomst te controleren op aanwezigheid van de verplichte elementen van de AVG.

Personeelslening aan werknemers geven

Stappenplan | Loonadministratie | 01-02-2023

Tegen welke waarde moet een rentevoordeel in de loonheffingen?

Bepaal de verschuldigde vennootschapsbelasting

Stappenplan | Vennootschapsbelasting (VPB) | 30-01-2023

Waar moet u op letten bij het berekenen van de VPB? In deze tool leest u hoe u de verschuldigde belasting bepaalt.

Wel of niet kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de ZW

Checklist | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 27-01-2023

Wat zijn de aandachtspunten bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of niet? In deze checklist staan ze op een rij.

Wel of niet kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de WGA

Checklist | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 27-01-2023

Waar moet u allemaal op letten als uw organisatie de stap naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA overweegt? Lees het in deze checklist

Stakeholders bij privacy en hun eisen

Reglement | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 26-01-2023

Deze tool helpt u om overzicht te krijgen van alle partijen en zaken die van invloed zijn op uw organisatie en de bescherming van privacy.

Dekkingsgraad pensioenen

Marktanalyse | Pensioen via de werkgever | 26-01-2023

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.