Tools

Bedrijfsgegevens bij de KvK tijdig updaten

Checklist | Contact met Kamer van Koophandel | 15-04-2024

Het is van belang om uw bedrijfsgegevens continu bij te houden. Wijzigingen moet u zo snel mogelijk doorgeven aan de KvK. Lees hier hoe.

Verzekeringen voor aansprakelijkheid van bedrijf en beroep

Video | Ondernemersverzekeringen | 11-04-2024

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bieden financiële bescherming voor uw organisatie.

Dekkingsgraad pensioenfondsen

Marktanalyse | Pensioen via de werkgever | 28-03-2024

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling per pensioenfonds per kwartaal.

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 27-03-2024

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2020 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Verzoek voorlopige teruggaaf in verband met verliesverrekeni

Maatwerkbrief | Vennootschapsbelasting (VPB) | 26-03-2024

Zorg dat uw verzoek aan de Belastingdienst voor de voorlopige teruggaaf de juiste gegevens bevat met behulp van deze tool.

Aandachtspunten bij de digitale loonstrook

Checklist | Loonadministratie | 26-03-2024

Deze checklist geeft u een overzicht van waar u precies op moet letten bij het aanbieden van digitale salarisstroken.

Opzegverboden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Checklist | Ontslag | 26-03-2024

Met deze checklist controleert u snel met welke opzegverboden u rekening moet houden bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden.

Wat kan de werkgever doen als een werknemer steelt?

Video | Fraude | 21-03-2024

Het is verleidelijk een stelende werknemer direct de bons te geven, maar wees hier voorzichtig mee. Dit moet u zorgvuldig aanpakken!

Ook pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof?

Video | Pensioen via de werkgever | 14-03-2024

In principe bouwt een werknemer geen pensioen op tijdens een periode van onbetaald verlof. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel.

Functiescheiding toepassen om risico’s te mijden

Checklist | Fraude | 13-03-2024

Om controle binnen uw onderneming zo goed mogelijk te laten verlopen is functiescheiding van belang. Beperk de risico’s voor uw onderneming.